پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = کامران ارژنگی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل نماد زنِ جادو در شاهنامه بر مبنای روانشناسی یونگ

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 100-114

کامران ارژنگی؛ وحید مبارک


2. خرابات مغان؛ میکده و آتشکده ی زردشتی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 102-112

کامران ارژنگی؛ وحید مبارک