پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = محمدعلی خزانه دارلو
تعداد مقالات: 2
1. بررسی داستان «عجیب و غریب» در هزار و یک شب بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل

دوره 5، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 27-40

سمیه آقاجانی زلتی؛ محمد علی خزانه دارلو


2. بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 57-75

محمدعلی خزانه دارلو؛ راضیه خوش ضمیر