پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = مرتضی سلیمانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زمینه‌های دلتنگی( نوستالژی ) در تاریخ جهانگشای جوینی

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 85-99

علی سلیمانی؛ مرتضی سلیمانی