پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = مریم حقی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر کتاب مقدس بر اشعار منوچهر آتشی

دوره 5، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 37-50

مریم حقی