پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = اکبر شاملو
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل استعاری- ساختاری غزلی ازبیدل دهلوی (برپایه معنی شناسی شناختی)

دوره 4، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 57-70

اکبر شاملو؛ محمود صارمی


2. بررسی عناصر داستانی، در داستان "شیطان و دوشیزه پریم" اثر پائولو کوئیلیو

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 128-146

اکبر شاملو؛ احمد محمدی؛ مریم مرادی