پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = سیداسماعیل جعفری پطرودی
تعداد مقالات: 1
1. نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 11-28

مرتضی محسنی؛ سیداسماعیل جعفری پطرودی