پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = شعر فارسی
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد ایهام درغزل های شوکت بخاری

دوره 6، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 27-45

محمدامیر مشهدی؛ رحیمه ریواز؛ لیلا عبادی نژاد


2. زاهد عالی مقام (صنعت تهکّم در شعر حافظ)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 91-101

حافظ حاتمی


4. (بررسی تحلیلی چوگان در اشعار فارسی با تکیه بر بخش" هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب" شاهنامة فردوسی)

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 113-127

مرجان ابراهیمی کوهبنانی؛ عبدالحسین ابراهیمی کوهبنانی


5. سیر تکوین غدیریه‌سرایی در شعر فارسی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 112-131

ابراهیم واشقانی فراهانی؛ سعید مهری