پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = واژه های کلیدی: ساختارگرایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عناصر داستانی، در داستان "شیطان و دوشیزه پریم" اثر پائولو کوئیلیو

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 128-146

اکبر شاملو؛ احمد محمدی؛ مریم مرادی