پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = مازندران
تعداد مقالات: 2
2. سگسار و بزگوش در شعر حماسی و غیر حماسی،دگرگونی تصویر و کاربرد

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 26-37

محمدجواد عرفانی بیضائی