پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = حماسه سرایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی روایت و تصویرگری در گرشاسبنامه

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 59-75

مرتضی جعفری