پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = زبان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50096.1722

الهه ستّاری؛ حسن مجیدی؛ معصومه حنایی فریمایی


2. تأثیر لحن در انتقال پیام با تکیه بر شاهنامه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 9-25

نوشاد رضایی؛ محمد یاوری