پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = معانی
تعداد مقالات: 2
1. حروف معانی مرکبه در نهج البلاغه

دوره 6، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 101-112

فخری صائبی خوشنویس


2. بررسی یک نوع ضمیر متصل به فعل در زبان فارسی با توجه به مبحث اشتغال در نحو عربی

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 113-123

زهرا حاتم پور؛ سیده مریم روضاتیان