پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = ریخت شناسی
تعداد مقالات: 2
1. ریخت شناسی قصه های ایرانی با تمرکز بر نقش زن و قصه های آذربایجان

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 47-63

عاطفه غفوری؛ محمدعلی رنجبر


2. ریخت شناسی داستان همسفر اثر‌هانس کریستین اندرسن

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 33-42

مریم خلیلی جهان تیغ؛ زهرا صادقی