پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = معشوق
تعداد مقالات: 3
1. تصویرپردازی معشوق در لیلی و مجنون نظامی و جامی بر اساس تصویر مجازی و زبانی

دوره 5، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 69-90

سارا زارع جیرهنده؛ مرتضی محسنی


2. پوشش معشوق در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 73-86

مهدی احمدی؛ احمد امین


3. تأثیر ادبیات سلطانی بر توصیفات معشوق در غزل سبک عراقی ( با تکیه بر غزل حافظ)

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 42-56

راحله عبداله زاده برزو؛ محمد ریحانی