پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = خاقانی
تعداد مقالات: 3
1. پلی بر تصاویر بدیع، صنایع بدیعی و صور خیال در شعر خاقانی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 41-58

سیدعلی کرامتی مقدم


2. جستاری بر مریثه در دیوان خاقانی

دوره 3، شماره 2، بهار 1394، صفحه 76-90

احمد غنی پور ملکشاه؛ مرتضی محسنی؛ سوگل خسروی


3. پژوهشی دربارۀ دو اصطلاح طیار و باجگاه در شعر خاقانی

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 101-112

بهاره فضلی درزی