پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = نقد ساختاری
تعداد مقالات: 1
1. کارکرد های عناصر روایی در جنگ هفت گردان شاهنامه

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 74-86

حجت الله همتی؛ حسن بساک