پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = "شخصیت‏ پردازی"
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ شیوۀ پردازش شخصیت‏ در دو اثر «ملکوت» و «مسخ»

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 87-102

آذر حمیدی تهرانی؛ طیبه صابری