پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = حسن بساک
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه عاشقانه بلوچی سسّی و پنّون با عاشقانه فارسی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50571.1730

محمدرفیع محمودزائی؛ حسن بساک


2. کارکرد های عناصر روایی در جنگ هفت گردان شاهنامه

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 74-86

حجت الله همتی؛ حسن بساک


3. اقتباس ها و سرقات دیگران از انوری

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 41-48

محسن شریفی صحی؛ حسن بساک