پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = فاروق نعمتی
تعداد مقالات: 2
1. نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق از منظر ناسازواری‌های هنری

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 34-52

فاروق نعمتی؛ رضا کیانی؛ علی سلیمی


2. سایه روشن تلخ و شیرینِ خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 64-79

فاروق نعمتی؛ علی سلیمی؛ ایوب مرادی