پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = علی سلیمی
تعداد مقالات: 2
1. بهزادکرمانشاهی و بازتاب رخدادهای سیاسی، اجتماعی در شعر او

دوره 3، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 59-71

علی سلیمی؛ عطا الماسی؛ فرامین صیدی


2. سایه روشن تلخ و شیرینِ خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 64-79

فاروق نعمتی؛ علی سلیمی؛ ایوب مرادی