پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = تاریخ بیهقی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی زبانی و دستوری پیشوندها و پسوندها در تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 47-65

ملیحه مهدوی؛ زهرا افسری


3. نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 11-28

مرتضی محسنی؛ سیداسماعیل جعفری پطرودی