پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = تأویل
تعداد مقالات: 2
2. نقش تصویر در تاویل متن

دوره 2، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 31-46

سمیه اسدی؛ احمد گلی