پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = ارتباطات غیرکلامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارتباطات غیر کلامی در شخصیت پردازی داستان پدر

دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.46761.1677

سعیده صفری کنگ؛ نصرت ناصری مشهدی


2. نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 11-28

مرتضی محسنی؛ سیداسماعیل جعفری پطرودی