پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = نقد
تعداد مقالات: 1
1. نقدی بر کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 29-41

اکبر حیدریان؛ سید جواد مرتضایی؛ نیلوفر جعفرزاده