پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 5
1. (بررسی تحلیلی چوگان در اشعار فارسی با تکیه بر بخش" هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب" شاهنامة فردوسی)

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 113-127

مرجان ابراهیمی کوهبنانی؛ عبدالحسین ابراهیمی کوهبنانی


2. تحلیل نماد زنِ جادو در شاهنامه بر مبنای روانشناسی یونگ

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 100-114

کامران ارژنگی؛ وحید مبارک


3. تأثیر لحن در انتقال پیام با تکیه بر شاهنامه

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 9-25

نوشاد رضایی؛ محمد یاوری


4. سگسار و بزگوش در شعر حماسی و غیر حماسی،دگرگونی تصویر و کاربرد

دوره 2، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 26-37

محمدجواد عرفانی بیضائی


5. بررسی روایت و تصویرگری در گرشاسبنامه

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 59-75

مرتضی جعفری