پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
نویسنده = آسیه ذبیح نیا عمران
تعداد مقالات: 4
1. بررسی کاربرد اعداد یک تا پنج در افسانه های مکتوب ایرانی

دوره 5، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 27-40

آسیه ذبیح نیا؛ فریبا قیومی زاده


3. بررسی معماری استحکامات در سفرنامه ناصر خسرو

دوره 1، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 112-125

سعیده حسینی زاده مهرجردی؛ آسیه ذبیح نیا عمران