پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = کنایه
تعداد مقالات: 2
1. نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 11-28

مرتضی محسنی؛ سیداسماعیل جعفری پطرودی


2. بررسی و تحلیل زیبایی شناسی کاربرد کنایه در شعر نسیم شمال

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 43-56

سیدعلی سراج؛ علی رحیمیان پور؛ نوش آفرین کرمی