پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 10
2. نگاهی به کارکردهای تکرار در شعر سهراب سپهری

دوره 6، شماره 2، بهار 1397، صفحه 78-90

مسعود روحانی


3. تأثیر کتاب مقدس بر اشعار منوچهر آتشی

دوره 5، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 41-58

مریم حقی


5. قافیه در شعرمعاصر و نقش آن در هماهنگی شعر و انتقال مفاهیم

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 58-72

یعقوب نوروزی؛ حجت اله قهرمانی


7. بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 2، شماره 2، بهار 1393، صفحه 57-75

محمدعلی خزانه دارلو؛ راضیه خوش ضمیر


8. بررسی ماهیت و مفهوم «درد و رنج» در اشعار طاهره صفارزاده

دوره 1، شماره 4، پاییز 1392، صفحه 11-25

طاهره میرزائی؛ مصطفی گرجی


9. بر پلکان شعر سایه(بررسی موسیقی بیرونی در شعر هوشنگ ابتهاج)

دوره 1، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 49-58

بهناز پیامنی؛ مهری بیابانگرد


10. بررسی نشانه شناسی ساختارگرای شعر «ارغوان» هوشنگ ابتهاج

دوره 1، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 21-31

سید محمد حسینی معصوم؛ شیرین آزموده