پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
موضوعات = زبان و ادبیات عرب
تعداد مقالات: 6
1. کاربست سبک جریان سیال ذهن در رمان "وتکلمت الحیاة" (و زندگی به سخن درآمد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1399

10.30473/pab.2020.48723.1694

امین نظری تریزی؛ خاطره احمدی


2. بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50096.1722

الهه ستّاری؛ حسن مجیدی؛ معصومه حنایی فریمایی


4. حروف معانی مرکبه در نهج البلاغه

دوره 6، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 101-112

فخری صائبی خوشنویس


5. اندیشه صعلوکانه در اشعار عبدالحمید الدیب از رهگذر شعر صعالیک جاهلی

دوره 6، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 67-82

الهام مریمی؛ حسن عبدالهی


6. بررسی اصول تصویرپردازی کلاسیسم در شعر ابراهیم ناجی

دوره 5، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 73-90

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ رضا اصغری