پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
موضوعات = زبان و ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 144
1. اثبات استعاره‌های دوسویه بر اساس فرضیه‌ی منطق فازی (مطالعه‌ی موردی: تصویر ابر در شعر منوچهری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

10.30473/pab.2020.43852.1656

مصطفی میردار رضایی؛ مهسا اسلامی


3. نمادهای هویت ملی در داستان‌های کوتاه دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب‌های یوسف 5 تا 7)

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.48724.1695

امین بنی طالبی؛ ابراهیم ظاهری عبده وند


4. هنر بیانی تکرار و تاکید در شاهنامۀ فردوسی

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.46598.1672

وحید مبارک


5. بررسی عناصر عامیانه در داستان نوش آفرین نامه

دوره 7، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.49982.1720

شهناز رحیمی فرد؛ حسین بیات


6. جایگاه آب در فرهنگ ‌و ادب عامه

دوره 7، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50549.1729

سیدآمنه حسینی جهانگیر؛ فاطمه فخری


7. مقایسه عاشقانه بلوچی سسّی و پنّون با عاشقانه فارسی خسرو و شیرین نظامی

دوره 7، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50571.1730

محمدرفیع محمودزائی؛ حسن بساک


8. گذری بر فرهنگ عامه با تکیه بر اشعار نسیم شمال

دوره 7، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.50652.1731

سیده اسما موسوی برازجانی؛ بنت الهدی خرم آبادی


9. نمادگرایی حیوانی در ادب عامه

دوره 7، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 0-0

10.30473/pab.2020.49818.1714

لیلا قربانی قره تپه؛ بهمن رضایی؛ مرضیه کوکبی فر


10. پژوهشی در باب شیوه‌های درمانگری در قصّه‌های عامیانۀ ایرانی

دوره 7، شماره 2، بهار 1398، صفحه 24-35

10.30473/pab.2019.49753.1709

سحر یوسفی؛ محمد ایرانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ امیرعبّاس عزیزی فر


12. بررسی و مقایسۀ باورهای عامیانه در داستان‌های باغ بلور و دل‌دلدادگی

دوره 7، شماره 2، بهار 1398، صفحه 9-23

10.30473/pab.2019.49785.1712

یزدان پاک‌مهر؛ موسی پرنیان؛ خلیل بیگ‌زاده


14. بازشناسی دو گونه قصۀ منثور عصر صفوی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.49744.1708

مهرداد علی‌زاده شعرباف


15. بررسی مقتضای حال و مقام در شعر از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی و جفری لیچ

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.43317.1652

نسرین تیموری؛ مینا جیگاره


17. درآمدی بر ساخت های نحوی قصاید مردف خاقانی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.43627.1657

عبدالله ولدی جهان آباد؛ سید محتشم محمدی


18. بررسی بُن‌مایه‌های غنایی در شعر انقلاب اسلامی

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.49020.1700

حمزه محمدی ده چشمه؛ شیما کرباسی


19. مناظره ی مشهور «بوته ی کدو با درخت چنار»؛ قطعه ای از ناصر خسرو یا شعری از انوری؟

دوره 7، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.38846.1616

احترام رضایی؛ سکینه غلامپور دهکی


20. بینامتنیت قرآنی در اشعار حمید سبزواری و سمیح‌القاسم

دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.42788.1647

فریبا قنبری گله دار؛ حمیدرضا زهره ای


22. محورهای اندیشگی شعر فروغ فرخزاد در پیوند با برخی عناصر سبک شناسیک

دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.46333.1668

پروانه دلاور؛ شهرام احمدی


23. عناصر داستانی در رمان همخونه

دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.46494.1670

الهه وفا؛ محمدجواد عرفانی بیضائی


24. بررسی ارتباطات غیر کلامی در شخصیت پردازی داستان پدر

دوره 6، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 0-0

10.30473/pab.2019.46761.1677

سعیده صفری کنگ؛ نصرت ناصری مشهدی