پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
موضوعات = سایر
تعداد مقالات: 32
1. قبض و بسط "قیاس" در نظام استدلال مولوی (مطالعۀ موردی داستان «شیر و نخجیران»)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1399

10.30473/pab.2020.48057.1687

ابوالفضل غنی زاده


3. جستاری در اشعار و ترانه‌های محلّی منطقه‌ی ششتمد از توابع شهرستان سبزوار

دوره 7، شماره 2، بهار 1398، صفحه 36-48

10.30473/pab.2019.50001.1719

سعید روزبهانی؛ رمضان علی رازقی


5. تحلیل و بررسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در قصاید سنایی و بدر چاچی

دوره 6، شماره 1، زمستان 1396، صفحه 85-94

اشرف قنبری؛ علی محمد گیتی فروز


6. تصویرپردازی معشوق در لیلی و مجنون نظامی و جامی بر اساس تصویر مجازی و زبانی

دوره 5، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 69-90

سارا زارع جیرهنده؛ مرتضی محسنی


8. بحثی در ترجمه شعر و دشواری انتقال ایماژهای شاعرانه و موسیقی شعر

دوره 5، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 107-122

یعقوب نوروزی؛ سیف الدین آب برین


9. داستان های منظوم نیما در ترازوی ریخت شناسی پراپ

دوره 5، شماره 2، بهار 1396، صفحه 71-90

مهدی خادمی کولایی؛ مرتضی محسنی؛ فاطمه شفیعی نیا


12. زاهد عالی مقام (صنعت تهکّم در شعر حافظ)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 91-101

حافظ حاتمی


13. بررسی ترجمه سورآبادی بر اساس نظریه نظم جرجانی ( بررسی موردی جملات استفهامی)

دوره 4، شماره 4، پاییز 1395، صفحه 39-58

فاطمه کاظمی؛ محمد هادی مرادی؛ مرتضی زارع برمی


14. تحلیل استعاری- ساختاری غزلی ازبیدل دهلوی (برپایه معنی شناسی شناختی)

دوره 4، شماره 3، تابستان 1395، صفحه 57-70

اکبر شاملو؛ محمود صارمی


16. بلاغت واژگانی تناظر در ادبیات حقوقی فرانسه و ایران

دوره 4، شماره 2، بهار 1395، صفحه 87-98

سید احمد علی هاشمی


17. بررسی عناصر داستانی، در داستان "شیطان و دوشیزه پریم" اثر پائولو کوئیلیو

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 128-146

اکبر شاملو؛ احمد محمدی؛ مریم مرادی


18. ارتباط مراعات‌النظیر و تداعی معانی و سیر تحوّل آنها

دوره 4، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 57-75

حمیدرضا خوارزمی


19. بررسی تحول ساختاری قید در فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی دری

دوره 3، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 115-130

شیرین بقایی؛ حمزه محمدی ده چشمه


21. ساختارشکنی و نامحدودسازی در اشعار حافظ

دوره 3، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 88-104

آناهیتا پورمند؛ مسعود روحانی


23. بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 9-22

مسعود فروزنده؛ اسماعیل صادقی؛ ابراهیم ظاهری عبدوند؛ امین بنی طالبی


24. شاخص‎های سبکی «صد میدان» خواجه‎عبدالله انصارى

دوره 3، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 23-33

سیدعلی کرامتی مقدم


25. پوشش معشوق در غزلیات سعدی

دوره 2، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 73-86

مهدی احمدی؛ احمد امین