پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی و تحلیل درون‌مایه و تصویر در داستان‌های کودکانه رولد دال

نوع مقاله : تحلیلی و انتقادی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده

نویسندگان کودک با انتخاب و پردازش مناسب درون‌مایه می‌توانند کودکان را با مسایل مهم زندگی و جهان پیرامون آشنا کنند. یکی از نویسندگانی که در داستان‌هایش به کودکان و مسایل آنها توجه زیادی دارد، رولد دال است. او یکی از نویسندگان برجسته و مشهور ادبیات کودک انگلستان است. دال آثار متعددی برای کودک و نوجوان خلق کرده و بیشتر آثارش به زبان فارسی و چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده است. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل درون‌ ‌مایه و تصویر در داستان‌های کودکانه دال است. درون‌مایه داستان‌های دال اغلب پیرامون زندگی کودک و مسائل دوران کودکی است.روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و تحلیل محتواست. مسایلی چون؛ تفاوت فکری و سلیقه کودک و بزرگسالان، کاهش ترس در کودکان، تاثیرات منفی خشونت در زندگی کودک، افزایش محبت و همدلی میان کودک و همسالان و تقویت روحیه انتقاد در کودک، مهم ترین درون‌مایه داستان‌های دال را تشکیل می‌دهد.افزایش محبت و همدلی میان کودک و همسالان و تقویت روحیه انتقاد در کودک، مهم ترین درون‌مایه داستان‌های دال را تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The review and analysis of images and theme in children stories by Roald Dale

نویسندگان [English]

  • sajjad najafi behzadi 1
  • jahangir safari 2
چکیده [English]

The child's writers, with proper in-house selection and processing, can familiarize children with the important issues of life and the world around them. One of the authors who have paid attention to children and their issues in their stories is Rold dale. He is one of the prominent writers of British child literature. Dale has created numerous works for the child and adolescent, and most of his works have been translated into Persian and several languages. The purpose of this study is to investigate and analyze the theme and image and image in the childish stories of the dale. The theme of the stories of Dale is often about childhood and childhood issues. The research method is library and content analysis. Issues such as children's and adults' intellectual differences, the reduction of children's fears, the negative effects of violence in the child's life, the increase of love and empathy between children and peers, and the strengthening of the child's attitude of critique are the most important intrinsic stories of the dale.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theme
  • image
  • Rold dale
  • child

­        آیلین، دانلدسون، (1392)،« دل سحرآمیز: نگاهی به فانتزی رولد دال»، ترجمه امین نصیری، مجله کتاب ماه ادبیات کودک و نوجوان، ش 190، صص65-70.

­        ابراهیمی، نادر، (1360)، مصورسازی کتاب کودکان، تهران، نشر امیرکبیر، چاپ اول.
­        بامداد، رایکا، (1382)، «تمساحی که بچه­ها را به عمق می­برد»، کتاب ماه کودک و نوجوان، شماره 77، صص58-60.
­        پریرخ، مهری، زهرا، امجدی،(1386)، «داستان ابزاری برای کمک به کودک ونوجوان درحل و مقابله با مشکلات»، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 47. صص1-20.
­        پیتر، هانت، (1383)، رولد دال، مترجم شهرام اقبال زاده، مجله کتاب ماه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 79، صص 111-113
­        حافظی، علی­رضا،(1380)، «بحثی در روانشناسی مخاطب کودک و نوجوان»، پژوهش نامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 26 .
­        حجازی، بنفشه، (1387)، ادبیات کودک و نوجوان، ویژگی­ها و جنبه­ها، تهران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ دهم.
­        دال، رولد،(1392).، آدم کوچولوها،(خ) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران، نشر افق، چاپ هفتم.
­        ------، ،(1392)،روباه شگفت انگیز، (ث) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران، نشر افق، چاپ نهم.
­        ------، ،(1392)، جیمز و هلوی غول پیکر، (ج) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران، نشر افق، چاپ ششم.
­        ------، 1392)، ماتیلدا،(الف) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران: نشر افق، چاپ هشتم.
­        ------، ،(1392)، داروی شگفت انگیز جورج،(ب) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران، نشر افق، چاپ نهم.
­        ------، 1392)، بدجنس­ها،(د) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران، نشر افق، چاپ هفتم .
­        ------، ،(1392)، تمساح غول پیکر،(چ) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران، نشر افق، چاپ نهم.
­        ------، 1392)، من و زرافه و پلی،(ح) ترجمه محبوبه نجف خانی، نشر افق، چاپ نهم.
­        ------، 1392)، انگشت جادویی،(پ) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران، نشر افق، چاپ هفتم.
­        ------، (1392)، غول بزرگ مهربان،(ت) ترجمه محبوبه نجف خانی، تهران، نشر افق، چاپ دهم.
­        دیاردیو، اریک، (1393)، آسیب شناسی پدیده­ی خشونت در محیط مدرسه، مترجم آریا نوری، انسان شناسی و فرهنگ.
­        راد، فریدون، (1388)، «نقد و بررسی رمان روباه شگفت انگیز»، مجله کتاب ماه کودک و نوجوان. ش 147، صص 38-44
­        قایینی، زهره،(1390)، تصویرگری کتاب­های کودکان، تاریخ، تعریف­ها و گونه­ها،
نشر فرهنگی تاریخی ادبیات کودکان چ اول.
­        قزل ایاغ، ثریا،(1386)، ادبیات کودکان و نوجوانان و ترویج خواندن، تهران: نشر سمت، چاپ پنجم.
­        کائدی، شهره ،(1381)، «استاد ماراتون رولینگ، استاد دوی صد متر دال». پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 28.
­        کرمانی،علیرضا،(1377)،«با جادوگرها مهربان باشیم»، پژوهشنامه ادبیات کودک و نوجوان، شماره 15.
­        کیانوش، محمود،(1356)، با فرزندان خود باشیم، تهران، بنگاه اشراقی.
­        هجری، محسن،(1382)، «کودک، ادبیات و آرمان گرایی»، کتاب ماه کودک و نوجوان. بهمن ماه، شماره 76.