پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نمایه شدن مقالات نشریه در SID پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

با یاری خداوند متعال و پیگیری سردبیر و مدیر مسوول فصلنامه پژوهش های ادبی و بلاغی، مقالات نشریه در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی نمایه گردید. این نمایه سازی از 4 شماره مربوط به سال 1394 آغاز گردیده و به تدریج تمامی مقالات منتشر شده در نشریه را شامل خواهد شد.

برای مشاهده اطلاعات در پایگاه مربوطه اینجا کلیک کنید

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی با هدف ترویج و اشاعه اطلاعات علمی، گسترش و ارتقای خدمات اطلاع رسانی به محققان، سرعت بخشیدن به کاوش های علمی و دستیابی آسان محققان به آخرین منابع اطلاعاتی منتشر شده در نشریات و دستآوردهای پژوهشی و نهایتاً افزایش اثربخشی تحقیقات در کشور، در 16 مرداد سال 1383 راه‌اندازی گردید. 

همواره این پایگاه سعی نموده است که منابع علمی را با دو ویژگی "جامعیت و روزآمدی" به همراه سرویس‌ها و خدمات ویژه و کارآمد در جهت اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش به صورت دسترسی آزاد (Open Access) در اختیار محققان و دانش‌پژوهان قرار دهد.