پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

اهداف و چشم انداز

  • تامین نیاز اعضاء هیأت علمی گروه ادبیات دانشگاه های پیام نور برای انتشار مقالات علمی و پژوهشی در زمینه پژوهشهای ادبی و بلاغی
  • انتشار دستاوردهای برجسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه
  • اخذ رتبه علمی و پژوهشی از دفتر گسترش نشریات وزارت علوم
  • نمایه شدن در پایگاه های معتبر علمی و تحقیقاتی کشور از جمله ISC
  • اخذ نمایه های بین المللی پس از انتشار مقالات تخصصی پژوهشهای ادبی و بلاغی به زبان انگلیسی