پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

درباره نشریه

 فصلنامه پژوهش‌های ادبی و بلاغی، ثبت شده به شماره 10409/90 مورخ 27/4/1390 در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موفق به اخذ تأییدیه از مرکز برنامه ریزی و سیاست گذاری پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردیده و برای غنا بخشیدن به حوزه تخصصی مورد نظر، آماده دریافت آثار علمی کلیه اصحاب قلم و علاقمندان فرهیخته است.

این نشریه در زیر مجموعه نشریات دانشگاه پیام نور منتشر گردیده و در مسیر اخذ رتبه علمی و پژوهشی، در حال حاضر مشمول کسب امتیاز نشریات تخصصی پیام نور بر اساس جدول شماره 4 آیین نامه پژوهانه می‌باشد.

ضروری است پژوهشگران محترم، مقالات خود را صرفأ از طریق همین درگاه الکترونیک ارسال فرموده و هرگونه سوال و یا پیشنهاد خودرا  تنها از طریق بخش تماس با ما ارسال فرمایند.

نخستین جلسه راه اندازی نشریه تخصصی دانشگاه پیام نور استان در تاریخ  27/11/1386تشکیل گردید.در این راستا، جمعی از اعضاء هیات علمی از سوی معاون فرهنگی،پژوهشی وقت دعوت شده  که مستندات آن موجود می باشد.

در پایان جلسه مقرر گردید، نشریه ای تخصصی با عنوان ادبیات و علوم انسانی دانشگاه پیام نور خراسان رضوی به صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور و مدیر مسوولی آقای دکتر هادی شریف مقدم دانشیار محترم گروه کتابداری و سردبیری آقای دکتر حسن بساک استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی راه اندازی گردد. سایر اعضاء هیات تحریریه در قالب فراخوان از بین اعضاء مایل به همکاری در سطح استان انتخاب گردیدند.

نشریه ادبیات و علوم انسانی به دلیل رویکرد غیر تخصصی خود از طرف وزارت علوم مجبور به تغییر نام و اعمال محدودیت در لایه سوم علم گردید که طی مکاتبات انجام شده بر اساس نامه شماره 226084/3 مورخ 8/11/1390 از طرف وزارت علوم با عنوان نشریه پژوهشهای ادبی و بلاغی موافقت گردید.

در حال حاضر کلیه مستندات و مکاتبات لازم  با عنوان فصلنامه پژوهشهای ادبی و بلاغی و با صاحب امتیازی دانشگاه پیام نور انجام خواهد شد.