پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تغییر ایمیل اصلی سامانه

به استحضار کلیه همکاران ارجمند و متقاضیان گرامی میرساند،نشانی پست الکترونیک سامانه به آدرس pabjournal@gmail.com تغییر یافته است.مقتضی است کلیه متقاضیان محترم برای ارتباط از این نشانی استفاده نمایند.