پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تغییر هیات تحریریه نشریه

در پی منقضی شدن دوره فعالیت گروه دبیران نشریه پژوهشهای ادبی و بلاغی و با هدف ارتقاء نشریه در جلسه مورخ 98/05/01 و با حضور جمعی از اعضاء گروه دبیران، هیات تحریریه جدید انتخاب و جهت طی تشریفات قانونی به مراجع ذیربط معرفی گردیدند. فهرست گروه دبیران جدید نشریه را می توانید در بخش اطلاعات نشریه/ اعضای هیات تحریریه مشاهده فرمایید