پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

تفاهم نامه همکاری با انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس

به اطلاع عموم پژوهشگران محترم می رساند ، تفاهم نامه همکاری این نشریه با انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس به ثبت رسیده است. جهت مشاهده عنوان این نشریه در انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس بر روی این لینک کلیک نمایند.