پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

راهنمای نویسندگان

شیوه نامه تدوین مقالات فصلنامه پژوهش­های ادبی و بلاغی

1.      ارسال مقاله تنها از طریق وبگاه نشریه در آدرس  http://pab.journals.pnu.ac.ir انجام می‌شود.مقاله های ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.

2.      مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود.

3.      علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

4.     ساختار متن اصلی مقاله حتی المقدور بخش‌های زیر را شامل گردد:

مقدمه و بیان مساله

پیشینه پژوهش

روش پژوهش

تجزیه وتحلیل یافته‌ها

نتیجه گیری

نحوة درج جداول و نمودار ها:

جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرار گیرند.

عنوان تمام جداول دربالاونمودار‌هادرپایین آنهادرج شوند.

ذکرمرجع درکنارعنوان جداول ونمودار‌هاضروری است.

نحوه درج سایر موارد:

نمادگذاری‌ها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.

ضمائم ویاددشت‌هادرانتهای مقاله وبعدازمراجع آ ورده شوند.

5.      مقاله های ترجمه شده از زبان های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

6.      نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله های پذیرش شده آزاد است.

7.      مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده ی مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تایید تمام مطالب آن نیست.

8.      مقاله های علمی- مروری از نویسندگان مجرب در زمینه های تخصصی در صورتی پذیرش می شود که به منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد.

9.      اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.

10.   حروف‌چینی مقاله های ارسالی بایستی در کاغذ A4، دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان سطور 1 سانتیمتر با قلم B Lotus نازک 12، برای متن‌های لاتین با قلم Times New Roman نازک 11 با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر و برای متن‌های عربی با قلم 12 B Badr، با فاصله تقریبی میان سطور 1 سانتیمتر، در محیط Microsoft Word 2003-2007 و با فاصله 2 سانتیمتری از چپ و راست و فاصله 3 سانتیمتری از بالا و پایین کاغذ انجام شود.

11.   رعایت رسم‌الخط فرهنگستان الزامی بوده و در کلماتی که به‌ها، ای، اند و امثال آن ختم و در کلماتی که با می شروع شده‌اند باید بین آن‌ها فاصله مجازی (نیم فاصله) باشد.
12.   دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.)، کاما () و علامت سؤال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آن‌ها، درج یک فاصله الزامی است.
13.   کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل / جدول/ تصویر می‌باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر حجم مقاله‌ها همراه با جدول‌ها و نمودارها نباید از 20 صفحه (6000 کلمه) بیشتر باشد.
14.   مقاله های ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخش­های زیر باشد:

 

الف.    صفحه نخست فایل اصلی شامل چکیده فارسی و انگلیسی دو ستونه می باشد. اندازه قلم چکیده 10 و  اندازه قلم متن اصلی 12 می باشد.

‌ب.      چکیده‌ی فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تاکید بر طرح مسئله، هدف‌ها، روش‌ها و نتیجه گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در 250 کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته‌ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و منابع باشد.
‌پ.        کلید واژگان: (3 تا 7 واژه) واژه های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آن‌ها جهت تهیه فهرست موضوعی (Index) استفاده کرد.
‌ت       صفحات مقاله پس از صفحه چکیده بدون درج مجدد عنوان مقاله یا نام نویسنده /نویسندگان خواهد بود.
15.   نحوه ارجاع در داخل متن:
‌أ.         برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال:صفحه)
‌ب.    برای منابعی که از نوشته ی دیگران نقل قول شده است: (نقل از...، سال، صفحه)
‌پ.      برای منابع اینترنتی (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل html، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)
16.   نحوه ارجاع در پایان مقاله:
‌أ.         ارجاع مآخذ در قسمت مراجع به روش APA  انجام شود و مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند
‌ب.    کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال انتشار). عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.
‌پ.     پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. (سال). عنوان پایان نامه، ذکر پایان نامه بودن منبع، دانشگاه.
‌ت       مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان، (سال)، عنوان مقاله، نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره یا شماره، شماره صفحه‌هایی که مقاله در آن درج شده.
17.   در کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب­ها به صورت ایتالیک آورده شود.
18.   پاورقی‌های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شود.