پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

«تطبیق» معیاری برای برتری شعر و شاعر از دیدگاه ناقدان بنی احمر

نوع مقاله : تحلیلی و انتقادی

نویسنده

دانشگاه کوثر بجنورد گروه زبان و ادبیات عربی

چکیده

شیوه نقد قدیم در ادب عربی مبتنی بر تطبیق میان دو شاعر بود، به‌گونه‌ای که نتیجه آن نقد غالباً منجر به ترجیح شاعر قدیمی‌تر می‌شد. این نوع از نقد به دلیل اختلاف ذوق‌ها و اختلاف معیارهای نقدی، چندان مطلوب نبود و به هدف اصلی نقد دست نمی‌یافت. بعد ازآن سعی شد تا با تکیه بر روش‌های نقدی جدید که برگرفته ازنظرها و روش‌های متفاوت است، نقدی نوین به وجود آید. این روال نقدی در دوره‌های مختلف تاریخ ادبیات عربی (جاهلی، صدر اسلام و اموی و عباسی) ادامه داشت تا اینکه نقد عربی به نقطه‌ای از مغرب زمین در سرزمین اندلس می‌رسد که جنبشی آشکار پیرامون رونق ادبیات و نقد در مراحل مختلف را بر ادبیات عرضه کرد. هدف از این پژوهش بررسی معیار تطبیق بین شاعران و شعر برتر است تا نشان دهد برتری از دیدگاه ناقدان بنی احمر بر اساس چه معیارهایی است و پس از بررسی این پژوهش به شیوه تحلیلی و توصیفی حاصل گردید که نمی توان زمان را ملاک برتری شعر یا شاعر قرار داد بلکه عواملی همچون ملکه ذهنی و زیبایی هنری، دین و سحر می توانند هر کدام به نوبه خود عامل برتری شعر باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

'Matching' the Criterion for Poetry and Poet From the Point of View of the Bani Ahmar Critics

نویسنده [English]

  • sobhan kavousi
چکیده [English]

The old method of criticism in Arabic literature was based on a comparison between two poets. As a result of that criticism, it often led to the preference of the older poet. This type of criticism was not so favorable because of the differences in tastes and the criterion of criticism and it did not achieve the main purpose of criticism. Thereafter, it was attempted to create a new critique by relying on new methods of criticism based on different views and methods. This criticism continued in different periods of the history of Arabic literature (Jahilia, pre-Islamic and Umayyad and Abbasid). Until Arabic criticism reaches a point in the west of Andalusia which presented a clear movement around the boom of literature and criticism of literature at various stages. The purpose of this study is to investigate the matching criteria between the best poets and poetry to show. The purpose of this study is to examine the criterion of "matching" between the best poets and poetry to show Excellence In terms of Critics Bani Ahmar According to What are the criteria? After analyzing this research through analytical and descriptive method, it was obtained that the time cannot be a criterion of the superiority of poem or poetry but factors like the queen of mind and the beauty of art, religion and magic each can in turn be a factor in the superiority of poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matching
  • Superior Poetry
  • Criticism
  • Bani Ahmar
  • Superiority