پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

صنایع لفظی در ارتقیات صفی الدین حلی

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری

2 گروه عربی، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان استادیار

چکیده

بی تردید، فهم اشعار و ابیات به کار رفته در دیوان شاعران هنرورز و سخن سنج بدون تدقیق در هنرنمایی آنها در به کارگیری صنایع لفظی امکان پذیر نخواهد بود، استفاده از صنایع بدیعی در دوره انحطاط تقریباً شامل همه شاعران این دوره است، در بین آنها گروهی معنا را رها کرده و بازی با الفاظ و بالأخص استفاده از جناس را پیشه خود ساخته اند و گروهی دیگر از جمله صفی الدین حلّی معانی زیبایی با بهره گیری از صنایع لفظی پدید آورده اند. شاعر هنرمند ما، حلّی در سال 677 هجری در حلّه دیده به جهان گشود. در عنفوان جوانی به خاندان بنی ارتق پیوسته و در 29 قصیده ای که به «ارتقیّات» شهرت یافته و خود آنها را «درر النحور فی امتداح الملک المنصور» نامیده است، منصور نجم الدین ابوالفتح غازی را مدح نموده است.نوشتار حاضر در پی آن است که زیبائی های لفظی این قصاید را نشان داده و تبیین نماید که بکار گیری فراوان صنایع گوناگون (بسامد آنها جدول مشخص شده است) بر معنا غالب نگشته ، بلکه معانی زیبا در قالب الفاظ زیبا نمایان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

lLiteral Figures in Helli’ s Ortoghiyat - Safiaddin

نویسندگان [English]

  • Sayyad panahi 1
  • Ali ghahramani 2
1 PhD student
2 Azarbayjan Universit of SHahid Madani’sAssistant Professor
چکیده [English]

verses used in artist and fluent poets’ works would be impossible without care in their playfulness in using literal figures. Using speech of figures in extinction period includes nearly all the poets of the period. Among them some group has left the meaning and they have made playing with words especially using alliteration their career.Other group such as Hilli Safi al-Din have created beautiful meanings by literal and semantic figures. Our artist poet Hilli was born in Helle in 677 .He joined Bani Ortogh family in his young age and in 29 poems that has become famous with the title of Ortoghiyat he himself has named it »Dorar Al-nohoor fi Amtedah Al-malek Al-mansour«.He has preached Mansour Naj Al-Din Abolfath Ghazi .The current thesis attempts to show those literal and semantic beauties of those verses and to determine that using different various figures (which have been represented by tables and graphs)has not also dominated the meaning but beautiful meanings have appeared in beautiful words frames.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safi al-Din Hilli
  • Speech of Figures
  • Ortoghiyat
  • Bani ortegh