پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

پوشش معشوق در غزلیات سعدی

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهرکرد

چکیده

ادبیات هر چند نتیجه زبان است اما از شرایط حاکم بر اجتماع نیز رنگ می پذیرد. آثار ادبی بیان کننده شرایط محیطی هستند که در آن خلق شده اند. با مطالعه و بررسی این گونه آثار می توان به فضای حاکم بر زمان و مکان خلق اثر پی برد.
معشوق در غزل فارسی مقامی والا دارد. اما شاعر در توصیف معشوق همانند دیگر تصاویر از توصیف های رایج در زبان بهره می برد و همین نوع توصیف باعث می شود که در دیوان هیچ شاعری نتوان به تصویری روشن از خصوصیات ظاهری معشوقِ شاعر دست پیدا کرد.
سعدی در بیان پوشش و نوع لباس معشوق از تصاویری استفاده می کند که در شعرهای دیگر شاعران نیز دیده می شود. در این مقاله نوع پوشش معشوق و در نتیجه جنسیت او در دوران سعدی مورد بررسی قرار گرفت. اشارات سعدی اندک و کلی است. با موارد مطرح شده در غزلیات سعدی تنها می توان تصویری کلی از لباس معشوق به دست آورد. سعدی هیچ اشاره ای به جزئیاتی چون رنگ و نوع لباس ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The sweetheart covering in saadi ghazaliyat

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ahmady 1
  • Ahmad Amin 2
1 Shahrekord university
2 Associate Professor of in Persian Language and Literature University of Shahrekord
چکیده [English]

Literature is even though language result but is influence of society situations. Literary works express environment conditions that had borne in it. With investigation and studying of these literary could reach to the conditions which is governed on time and place in which are created.
Sweetheart in Persian Ghazal dignity. The poet enjoys the sweetheart described as common in other descriptions of images and the characterization of causes that the court did not find a clear picture of the morphological characteristics of the sweetheart poets.
In this article examined, the type of lover and therefore his sex lyric Saadi, Saadi of the images used in the description of coverage and type of clothing lover that seen in other poems and poets. Saadi's references small and general the issues raised by the lyric Saadi can only be obtain an overall picture of the dress lover. The image is see in the other court poets also. No mention of Saadi to details such as the color and type of clothing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweetheart
  • Clothing
  • Sonnet
  • Saadi
 ایرانیکا. )1383(.پوشاک در ایران زمین (از سری مقالات ایرانیکا). زیر نظر احسان یارشاطر. ترجمه پیمان متین. با مقدمه بلوک­باشی. تهران: امیرکبیر. چاپ دوم
باستانی­پاریزی، محمدابراهیم. (1384).گذار زن از گدار تاریخ. تهران: علم. چاپ دوم (اول علم)
پاکتچی، احمد. دایرة­المعارف بزرگ اسلام، پوشاک. جلد 14. مقاله شماره:5572.        http://www.cgie.org.ir
چیت­ساز، محمدرضا.(1379). تاریخ پوشاک در ایران(از ابتدای اسلام تا حمله مغول). تهران: سمت و مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه­ای صدا و سیما. چاپ اول.
دزی، راینهارت پیترآن. (1388). فرهنگ البسه مسلمانان. ترجمه حسینعلی هروی. ویراستار
بهاءالدین خرمشاهی. تهران: علمی و فرهنگی. چاپ سوم.
دهخدا، علی­اکبر. (1337).لغت نامه دهخدا. زیر نظر محمد معین. تهران: دانشگاه تهران
سعدی، مصلح بن عبدالله. (1379).کلیات سعدی بر اساس طبع محمدعلی فروغی. تصحیح بهاءالدین خرمشاهی. تهران: سعدی. چاپ دوم.
شمیسا، سیروس. (1387). فرهنگ اشارات. دو جلد. تهران: میترا. چاپ اول از ویرایش دوم.
کدیور، جمیله. (1386). زن از نگاه سعدی، مجله زبان و ادبیات. دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال پنجم، صص96-73.
متین، پیمان. (1383). پوشاک ایرانیان. ویراستار غلامرضا ارژنگ. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. چاپ اول.
محبتی، مهدی. (1389). پوشش و حجاب زن در ادبیات فارسی. جلد اول. تهران: پژوهشکده­ی مطالعات فرهنگی و اجتماعی. چاپ اول.
محفوظ، حسین علی. (1377). متنبی و سعدی و مأخذ مضامین سعدی در ادبیات عربی. تهران: روزنه. چاپ دوم
محمدبن­حسین خلف­تبریزی. (1361). برهان قاطع. پنج جلد. به اهتمام محمد معین. تهران: امیرکبیر. چاپ چهارم.