پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

محتوای سبکی، شعری و خطی محمد بن باقر در قرن سیزدهم

نوع مقاله : تحقیقات بنیادی یا نظری

نویسندگان

آموزش و پرورش

10.30473/pab.2023.63884.1855

چکیده

یکی از بهترین راه‌ها برای شناخت و حفظ فرهنگ و هویت هر ملت توجه خاص به میراثی است که از گذشتگان آن ملت بر جای مانده است. بر همین اساس، باید این میراث را حفظ کرد و در اختیار همگان قرار داد. نسخه خطی یا دست نویس در اصطلاح به کتاب های قدیمی گفته میشود که از آثار پیشینیان است و چاپی نیستند؛ همچنین در ادبیات کتابداری، دست نویس به نوشته هایی میگویند که تک نسخه بوده و توسط نویسنده تولید شده است. دست نویس ها یا نسخه های خطی به سبب ارزش بالای پژوهشی و آرشیوی حائز اهمیت بسیار هستند. اما آن چه در ادبیات فارسی به آن نسخه خطی گفته می شود، کتاب هایی است که معمولا دردوران قبل از رواج صنعت چاپ در ایران و کشورهای اسلامی تولید می شدلازم به ذکر است که تهیه ویرایش انتقادی، تصحیح و تولید فهرست آن ها یکی از مهم ترین پژوهش های ادبی در ایران و سایر کشورهای اسلامی بوده است نسخ خطی که دست نوشته ای از آثار پیشینیان است؛ مهم‌ترین یادگاری است که شایسته است در حفظ و نگهداری و در تصحیح آن کوشید.. متاسفانه اطلاعات دقیق و کاملی از این شاعر پارسی‌گوی در دست نیست. شاعر مذکور اشعار خود را بیشتر در قالب غزل و قصیده با مضمون عرفانی و مذهبی و مدح سروده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Stylistic, poetic and calligraphy content of Muhammad bin Baqir in the 13th century

نویسندگان [English]

  • abbas najafi azar khavarani
  • effat shameli
  • mohaddese dastani hosein abadi
Education
چکیده [English]

One of the best ways to know and preserve the culture and identity of any nation is to pay special attention to the heritage left by the ancestors of that nation. Accordingly, this heritage should be preserved and made available to everyone. In the term, manuscripts or manuscripts are old books that are the works of predecessors and are not printed; Also, in the library literature, manuscripts are called writings that are a single copy and produced by the author. Manuscripts or manuscripts are very important due to their high research and archival value. But what is called a manuscript in Persian literature is the books that were usually produced in the era before the spread of the printing industry in Iran and Islamic countries. The most literary researches in Iran and other Islamic countries have been manuscripts, which are manuscripts of the works of predecessors; It is the most important monument that deserves to be preserved and corrected. Unfortunately, there is no accurate and complete information about this Persian-speaking poet. The mentioned poet wrote his poems mostly in the form of sonnets and odes with mystical, religious and praise themes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Correction
  • manuscript
  • Divan Baqir
  • lyric
  • ode