پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

بررسی نقش نشانگرهای گفتمان در ادبیات تعلیمی با تکیه بر قابوس‌‌‌‌‌نامه براساس رویکرد فریزر

نوع مقاله : پژوهش کاربردی

نویسنده

'گروه زبانشناسی، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

10.30473/pab.2023.63993.1856

چکیده

ادبیات تعلیمی به آن دسته از آثار ادبی اطلاق می‌شود که محتوای آن‌ها آموزه‌های اخلاقی، اجتماعی و یا علمی بوده و به هدف تعلیم و تربیت آفریده می‌شوند. یکی از برجسته‌ترین آثار در حوزه ادبیات تعلیمی منثور فارسی، کتاب قابوس‌نامه است. قابوس‌نامه یا نصیحت‌نامه از آثار قرن پنجم هجری قمری و اثری تعلیمی- تربیتی بوده که در حوزه اخلاق و ارشاد، جایگاه خاصی دارد. ویژگی‌های قابوس‌نامه، تنها مربوط به محتوای تعلیمی و اندرزگونه آن نیست؛ بلکه عوامل متعددی در کنار هم به تعمیق و نفوذ این آموزه‌های تربیتی در مخاطب کمک می‌کنند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بحث و بررسی نشانگرهای گفتمان در این اثر تعلیمی می‌باشد. مبنای نظری این پژوهش، نظریه ارائه شده از سوی فریزر در باب نشانگرهای گفتمان و تقسیم‌بندی وی از آن‌ها است. در این مقاله ابتدا در ارتباط با ادبیات تعلیمی، قابوس‌نامه و نشانگرهای گفتمان سخن گفته خواهد شد. سپس، نشانگرهای موجود در متن این کتاب براساس تقسیم‌بندی چهارگانه 1- نشانگرهای تفصیلی، 2- نشانگرهای تقابلی، 3- نشانگرهای استنتاجی و 4- نشانگرهای زمانی تحلیل و بررسی می‌گردد و با توجه به نتایج به دست آمده از بررسی‌ها، به سؤالاتی که در ارتباط با این پژوهش و در بخش مقدمه مطرح شده است، پاسخ داده‌ می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of discourse markers in educational literature based on Qaboosnameh based on Fraser's approach

نویسنده [English]

  • neda hoseini
linguistics department, litreture facalty, ferdowsi university, mashhad, iran
چکیده [English]

Introduction:

Educational literature refers to those literary works whose content is moral, social or scientific teachings and are created for the purpose of education. One of the most prominent works in the field of Persian prose educational literature is Qaboosnameh.Qaboosnameh or advice is one of the works of the fifth century AH and is an educational work that has a special place in the field of ethics and guidance. Qaboosnameh features are not only related to its educational content and advice; Rather, several factors together contribute to the deepening and penetration of these educational teachings in the audience. In this regard, the present study seeks to discuss the indicators of discourse in this educational work. The theoretical basis of this research is the theory presented by Fraser about discourse markers and their division from them. In this article, we will first talk about educational literature, Qaboos, and discourse markers. Then, the markers in the text of this book are analyzed and analyzed based on four divisions: 1- Detailed markers, 2- Contrast markers, 3- Inference markers, and. 4- Time markers, and according to the results obtained from the studies, With this research and in the introduction section, the answer is given.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "؛ Didactic literature "؛ Qaboosnameh "؛ Discourse markers "؛
  • "؛ Fraiser"