پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

خاستگاه‌های نوگرایی تصویری در غزل فاضل نظری

نوع مقاله : تحلیلی و انتقادی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

10.30473/pab.2023.62599.1846

چکیده

فاضل نظری از شاعران نوگرای معاصر در غزل است؛ بخش قابل توجّهی از نوگرایی این شاعر در تصاویر شعری است و او با تکیه بر دید فردی خود و تأکید بر تجربه‌گرایی و عینیّت‌گرایی در تصویر و الهام از نگرش شخصی و بهره بردن از پدیده‌های معاصر و امروزین در تصویرسازی و با دقّت و باریک‌بینی‌ای که شباهتی به دقّت و باریک‌بینی و نازک‌خیالی شاعران هندی دارد؛تصاویر نو و بکر خلق کرده است. این تصاویر عامل بلاغت و رسایی کلام او بوده و خصلتی زیبایی‌شناسانه داشته و در تأثیر و گیرایی شعر او نقشی مهم را بر عهده داشته‌اند. در پژوهش حاضر تلاش شد تا خاستگاه‌ها و منابع نوگرایی فاضل در تصویرسازی مورد کاوش قرار گیرد و بر این اساس طبیعت و پدیده‌های نوظهور و مدرن، به عنوان دو منبع مهم در نوگرایی تصویری او مورد بررسی قرار گرفت و به شکلی توصیفی-تحلیلی حضور و ظهور عناصر طبیعت و پدیده‌های نوظهور و معاصر در شعر او مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پژوهش حاضر روشن می‌سازد که تصویر یکی از ابعاد مهم تأثیر شعر فاضل بوده و عناصر فوق‌الذکر نیز حضوری بلاشائبه در نوگرایی تصویری وی داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Origins of Visual Modernism in Sonnets of Fazel Nazari

نویسنده [English]

  • seif addin abbarin
assistant professor in persia language and litarature, islamic azad university, urmia darnch, urmia, iran
چکیده [English]

Fazel Nazari is one of the contemporary modernist poets in sonnets. A significant part of this poet's modernity is in poetic images, and that he relies on his personal vision and emphasizes empiricism and objectivism in the image. He is inspired by personal attitude and takes advantage of contemporary phenomena in illustration and in precision resembles to the meticulous Indian poets. These images are the cause of his eloquence and has an aesthetic character. They play an important role in influencing and captivating his poetry. This study explores the modernity sources of Fazel in illustration, and based on this, nature and modernity phenomena are examined as two important sources in his visual modernity in a descriptive-analytical manner. The emergence of elements of nature and contemporary phenomena in his poetry are analyzed. The present study clarifies that image is one of the important dimensions of the influence of Fazel's poetry and the above-mentioned elements have a flawless presence in his visual modernism.The emergence of elements of nature and contemporary phenomena in his poetry are analyzed. The present study clarifies that image is one of the important dimensions of the influence of Fazel's poetry and the above-mentioned elements have a flawless presence in his visual modernism

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fazel Nazari
  • Sonnet
  • Illustration
  • Modernism
  • Nature