پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نمایه نویسندگان

ا

 • احمدی، شهرام بررسی تأسی‌های بابافغانی از شگردهای تصویرساز شعر حافظ [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-22]
 • اسداللهی، خدابخش نگاهی به باستانگرایی در شعر شاملو [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]
 • افسری، زهرا بررسی زبانی و دستوری پیشوندها و پسوندها در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 47-65]

ب

 • باقری، سید خلیل کارکرد های ادبی ترکیبات اسمی بر محور همنشینی و جانشینی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 37-46]

پ

 • پاکدل، مسعود صورخیال گل در آیینۀ غزلیّات صائب و با تأکید بر ادب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 23-36]

ج

 • جعفری، اکبر طنز کلامی در شعر فرانوی اکبر اکسیر [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 95-107]
 • جعفری پطرودی، سیداسماعیل نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • جعفرزاده، نیلوفر نقدی بر کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-41]
 • جهلت، محمد بررسی تأسی‌های بابافغانی از شگردهای تصویرساز شعر حافظ [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-22]

ح

 • حیدریان، اکبر نقدی بر کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-41]

خ

 • خانبابازاده، کیومرث بررسی نشانه- معناشناسی خوان هشتم اخوان ثالث [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 83-100]
 • خسروی، حسین زن در آیینۀ رمان مقایسۀ نقش زنان در سه رمان فارسی چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته‌ی زویا پیرزاد؛ نگران نباش از مهسا محب‌علی و بی‌بی شهرزاد اثر شیوا ارسطویی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 59-84]

ر

 • رشیدآبادی، زکیه صورخیال گل در آیینۀ غزلیّات صائب و با تأکید بر ادب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 23-36]
 • ریواز، رحیمه کاربرد ایهام درغزل های شوکت بخاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-45]
 • روحانی، مسعود نگاهی به کارکردهای تکرار در شعر سهراب سپهری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 78-90]

س

 • سالاری اول، سمانه شگرد ایهام‌پردازی‌ در غزل سعدی بر اساس نظریه‌ی «رویکرد مرحله ای»ِ بوگراند [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 11-26]

ص

ع

 • عبادی نژاد، لیلا کاربرد ایهام درغزل های شوکت بخاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-45]
 • عبدالهی، حسن اندیشه صعلوکانه در اشعار عبدالحمید الدیب از رهگذر شعر صعالیک جاهلی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 67-82]
 • علیمی، ماندانا صورخیال گل در آیینۀ غزلیّات صائب و با تأکید بر ادب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 23-36]

ف

 • فرهنگی، سهیلا طنز کلامی در شعر فرانوی اکبر اکسیر [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 95-107]

ق

 • قنبری، اشرف تحلیل و بررسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در قصاید سنایی و بدر چاچی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 85-94]

ک

 • کرامتی مقدم، سیدعلی پلی بر تصاویر بدیع، صنایع بدیعی و صور خیال در شعر خاقانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • کریم زاده، علی فرهادنامه: روایتی دیگرگون از داستان شیرین و فرهاد [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 66-77]
 • کیوانی، مژگان زن در آیینۀ رمان مقایسۀ نقش زنان در سه رمان فارسی چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته‌ی زویا پیرزاد؛ نگران نباش از مهسا محب‌علی و بی‌بی شهرزاد اثر شیوا ارسطویی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 59-84]

گ

 • گیتی فروز، علی محمد تحلیل و بررسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در قصاید سنایی و بدر چاچی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 85-94]

م

 • مجد، امید شگرد ایهام‌پردازی‌ در غزل سعدی بر اساس نظریه‌ی «رویکرد مرحله ای»ِ بوگراند [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 11-26]
 • محسنی، مرتضی نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • مرتضایی، سید جواد نقدی بر کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-41]
 • مریمی، الهام اندیشه صعلوکانه در اشعار عبدالحمید الدیب از رهگذر شعر صعالیک جاهلی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 67-82]
 • مشهدی، محمدامیر کاربرد ایهام درغزل های شوکت بخاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-45]
 • مهدوی، ملیحه بررسی زبانی و دستوری پیشوندها و پسوندها در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 47-65]
 • مهرآور، قاسم نگاهی به باستانگرایی در شعر شاملو [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]