پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
کلیدواژه‌ها = شعر معاصر
تعداد مقالات: 11
1. رمزگشایی از برخی کهن‌الگوها در عامه سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 8، شماره 3، شهریور 1399

10.30473/pab.2021.55997.1787

رحمان فلاحی مقدم؛ یوسف نیک روز؛ محمدحسین نیکداراصل


3. نگاهی به کارکردهای تکرار در شعر سهراب سپهری

دوره 6، شماره 2، خرداد 1397، صفحه 78-90

مسعود روحانی


4. تأثیر کتاب مقدس بر اشعار منوچهر آتشی

دوره 5، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 41-58

مریم حقی


6. قافیه در شعرمعاصر و نقش آن در هماهنگی شعر و انتقال مفاهیم

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 58-72

یعقوب نوروزی؛ حجت اله قهرمانی


8. بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار سیاوش کسرایی

دوره 2، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 57-75

محمدعلی خزانه دارلو؛ راضیه خوش ضمیر


9. بررسی ماهیت و مفهوم «درد و رنج» در اشعار طاهره صفارزاده

دوره 1، شماره 4، آذر 1392، صفحه 11-25

طاهره میرزائی؛ مصطفی گرجی


10. بر پلکان شعر سایه(بررسی موسیقی بیرونی در شعر هوشنگ ابتهاج)

دوره 1، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 49-58

بهناز پیامنی؛ مهری بیابانگرد


11. بررسی نشانه شناسی ساختارگرای شعر «ارغوان» هوشنگ ابتهاج

دوره 1، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 21-31

سید محمد حسینی معصوم؛ شیرین آزموده