پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;
موضوعات = زبان و ادبیات فارسی
تعداد مقالات: 156
1. حافظ و مکاشفه‌ی جاودانگی اشعارش

دوره 8، شماره 4، آذر 1399

10.30473/pab.2021.57710.1815

محمد کشاورز بیضایی


4. رمزگشایی از برخی کهن‌الگوها در عامه سروده‌های مهدی اخوان ثالث

دوره 8، شماره 3، شهریور 1399

10.30473/pab.2021.55997.1787

رحمان فلاحی مقدم؛ یوسف نیک روز؛ محمدحسین نیکداراصل


5. بازخوانی مکتب بازگشت ادبی؛ پیش‌زمینه‌ها و پیامدها

دوره 8، شماره 3، شهریور 1399

10.30473/pab.2021.56654.1797

مریم محمودی نوسر؛ قدسیه رضوانیان


6. بررسی توازن آوایی در غزلیات سنایی

دوره 8، شماره 2، خرداد 1399

10.30473/pab.2021.51585.1750

مصطفی سالاری؛ ام البنین نیکخواه نوری؛ بهروز رومیانی


8. رویکردی جدید دربارۀ اطناب و بسط کلام، شاخصۀ سبکی مولانا در حکایات عرفانی دفتر سوم

دوره 8، شماره 2، خرداد 1399

10.30473/pab.2021.56063.1790

سرور خان بیگی؛ سید محمود سیدصادقی(نویسنده مسئول)؛ شمش الحاجیه اردلانی


17. بررسی عناصر عامیانه در داستان نوش آفرین نامه

دوره 7، شماره 4، آذر 1398، صفحه 72-93

10.30473/pab.2019.49982.1720

شهناز رحیمی فرد؛ حسین بیات


19. گذری بر فرهنگ عامه با تکیه بر اشعار نسیم شمال

دوره 7، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 44-57

10.30473/pab.2020.50652.1731

سیده اسما موسوی برازجانی؛ بنت الهدی خرم آبادی


20. نمادگرایی حیوانی در ادب عامه

دوره 7، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 78-89

10.30473/pab.2020.49818.1714

لیلا قربانی قره تپه؛ بهمن رضایی؛ مرضیه کوکبی فر


21. جایگاه آب در فرهنگ ‌و ادب عامه

دوره 7، شماره 3، شهریور 1398، صفحه 90-102

10.30473/pab.2020.50549.1729

سیدآمنه حسینی جهانگیر؛ فاطمه فخری


22. بررسی و مقایسۀ باورهای عامیانه در داستان‌های باغ بلور و دل‌دلدادگی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 11-28

10.30473/pab.2019.49785.1712

یزدان پاک‌مهر؛ موسی پرنیان؛ خلیل بیگ‌زاده


23. پژوهشی در باب شیوه‌های درمانگری در قصّه‌های عامیانۀ ایرانی

دوره 7، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 29-42

10.30473/pab.2019.49753.1709

سحر یوسفی؛ محمد ایرانی؛ خلیل بیگ‌زاده؛ امیرعبّاس عزیزی فر