پژوهش های ادبی و بلاغی; پژوهش; ادبیات; بلاغت;

نمایه نویسندگان

آ

 • آب برین، سیف الدین بحثی در ترجمه شعر و دشواری انتقال ایماژهای شاعرانه و موسیقی شعر [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 107-122]
 • آزموده، شیرین بررسی نشانه شناسی ساختارگرای شعر «ارغوان» هوشنگ ابتهاج [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-31]
 • آقاجانی زلتی، سمیه بررسی داستان «عجیب و غریب» در هزار و یک شب بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]

ا

 • ابراهیمی کیاسری، ابراهیم بررسی مفهوم انسان و انسان شناسی در داستان های مصطفی مستور بر مبنای ارتباطات چهارگانه [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 11-24]
 • ابراهیمی کوهبنانی، عبدالحسین (بررسی تحلیلی چوگان در اشعار فارسی با تکیه بر بخش" هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب" شاهنامة فردوسی) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 113-127]
 • ابراهیمی کوهبنانی، مرجان (بررسی تحلیلی چوگان در اشعار فارسی با تکیه بر بخش" هنر نمودن سیاوش پیش افراسیاب" شاهنامة فردوسی) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 113-127]
 • ابیضی اسفهلان، پروین بررسی صوری و محتوائی دیوان لامعی گرگانی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 51-68]
 • احمدی، خاطره کاربست سبک جریان سیال ذهن در رمان "وتکلمت الحیاة" (و زندگی به سخن درآمد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • احمدی، شهرام بررسی تأسی‌های بابافغانی از شگردهای تصویرساز شعر حافظ [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-22]
 • احمدی، مهدی پوشش معشوق در غزلیات سعدی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 73-86]
 • ارژنگی، کامران خرابات مغان؛ میکده و آتشکده ی زردشتی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 102-112]
 • ارژنگی، کامران تحلیل نماد زنِ جادو در شاهنامه بر مبنای روانشناسی یونگ [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 100-114]
 • ارشادی، سمیه بررسی تطبیقی عنصر فضا در منظومه های "لیلی و مجنون" نظامی گنجوی و مکتبی شیرازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 11-25]
 • ارمی‌اول، سیما تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 75-92]
 • اسدی، سمیه نقش تصویر در تاویل متن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 31-46]
 • اسداللهی، خدابخش کارکرد حروف ربط تبدیلی در جمله‌های مرکبِ دیوان حافظ [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 87-100]
 • اسداللهی، خدابخش بررسی مضامین دو مجموعه‌شعر کودکانه‌ محمود کیانوش با رویکرد مخاطب‌شناسی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 54-70]
 • اسداللهی، خدابخش نگاهی به باستانگرایی در شعر شاملو [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]
 • اسکویی، نرگس یغمای جندقی، سخن‌سازِ رَستۀ پارسی‌نگاران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 135-148]
 • اسلامی، مهسا اثبات استعاره‌های دوسویه بر اساس فرضیه‌ی منطق فازی (مطالعه‌ی موردی: تصویر ابر در شعر منوچهری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشکبوس ویشکایی، رقیه بررسی ویژگی‌های نوشتار زنانه دردو رمان بامداد خمار و چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 71-94]
 • اصغری، رضا بررسی اصول تصویرپردازی کلاسیسم در شعر ابراهیم ناجی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 73-90]
 • اصفهانی، غلام‌رضا آیرونیِ زبانی در مقامات ابوسعید ابوالخیر [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 126-143]
 • افسری، زهرا بررسی زبانی و دستوری پیشوندها و پسوندها در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 47-65]
 • الماسی، عطا بهزادکرمانشاهی و بازتاب رخدادهای سیاسی، اجتماعی در شعر او [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-71]
 • امیدی، ایوب چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-23]
 • امین، احمد پوشش معشوق در غزلیات سعدی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 73-86]
 • انق، نعمان دغدغه های اجتماعی شعر قیصر امین پور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 81-89]

ب

 • بیابانگرد، مهری بر پلکان شعر سایه(بررسی موسیقی بیرونی در شعر هوشنگ ابتهاج) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 49-58]
 • بیات، حسین بررسی عناصر عامیانه در داستان نوش آفرین نامه [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • بارانی، محمد شخصیت‏ پردازی در داستان کوتاه «گرگ» از هوشنگ گلشیری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-20]
 • بارانی، محمد چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-23]
 • باقری، سید خلیل کارکرد های ادبی ترکیبات اسمی بر محور همنشینی و جانشینی در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 37-46]
 • باقری، مصطفی غم غربت(نوستالژی) وطن در سروده‌های محمّدرضا شفیعی کدکنی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 45-61]
 • بختیاری، محمدرضا نگاهی به شعر و فروغ فرخزاد [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 87-108]
 • بزرگ بیگدلی، سعید تحلیل بینامتنی رستاخیز نباتی در اساطیر ایران و مصر (مطالعه موردی: کیخسرو و حورس) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-22]
 • بساک، حسن اقتباس ها و سرقات دیگران از انوری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 41-48]
 • بساک، حسن کارکرد های عناصر روایی در جنگ هفت گردان شاهنامه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 74-86]
 • بساک، حسن مقایسه ی وامق و عذرای ظهیر کرمانی با ازهر و مزهر حکیم نزاری قهستانی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 45-53]
 • بقایی، شیرین بررسی تحول ساختاری قید در فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی دری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 115-130]
 • بیگ‌زاده، خلیل شخصی‌سازی و روند عدول از خودکاری زبان در شعر احمد عزیزی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 95-114]
 • بنی طالبی، امین بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • بنی طالبی، امین نمادهای هویت ملی در داستان‌های کوتاه دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب‌های یوسف 5 تا 7) [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • بنی طبا، شیرین بررسی دلالت های معنایی قصیده «البکاء بین یدی زرقاء الیمامة» أمَل دُنقُل بر پایه نقد سبک‌شناسانه [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 91-106]

پ

 • پاکدل، مسعود صورخیال گل در آیینۀ غزلیّات صائب و با تأکید بر ادب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 23-36]
 • پیامنی، بهناز بر پلکان شعر سایه(بررسی موسیقی بیرونی در شعر هوشنگ ابتهاج) [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 49-58]
 • پدرام میرزایی، علی بررسی و تحلیل بلاغی تلمیحات شاهنامه ایِ محمد سلمانی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 20-36]
 • پرنیان، موسی مضمون‌سازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در شعر هوشنگ ابتهاج (سایه) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 76-86]
 • پزشکی، ناهید سادات بازتاب جبر و اختیار در کلیله و دمنۀ بهرام‌شاهی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 46-57]
 • پویان، مجید آسیب‌شناسی کودکان کار در آثار هوشنگ مرادی کرمانی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 92-111]
 • پورالخاص، شکرالله بررسی وجوه اشتراک و افتراق حکایت‌های کوتاه پریشان با داستان‌های مینی‌مالیستی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 11-26]
 • پورالخاص، شکرالله بررسی مضامین دو مجموعه‌شعر کودکانه‌ محمود کیانوش با رویکرد مخاطب‌شناسی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 54-70]
 • پورالخاص، شکراله نقد روانشناسی باورهای خرافی در دیوان فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 37-46]
 • پورخالقی، مهدخت تحلیل هرمنوتیک داستان آمدن مهمان پیش یوسف (ع) در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-21]
 • پورخالقی چترودی، مه دخت تحلیل الگویی نمودهای رمانتیسم در شعر سپهری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 75-92]
 • پورمند، آناهیتا ساختارشکنی و نامحدودسازی در اشعار حافظ [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 88-104]

ت

 • تاج بخش، پروین نقد تطبیقی دیدگاه فمینیستی سیمون دوبووار، ویرجینیا وولف و سیمین دانشور در آثار داستانی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-29]
 • تاج بخش، پروین شگردهای طنزساز در اسرارنامه [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58]
 • تاج بخش، پروین بررسی مؤلّفه‌های پسامدرن در داستان «بز زنگوله‌پا» از محمدعلی علومی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 9-27]
 • تقوی بهبهانی، سیدمجید می عرفان در ساغر بیان و بلاغت [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 74-86]
 • توانا علمی، جعفر غم غربت(نوستالژی) وطن در سروده‌های محمّدرضا شفیعی کدکنی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 45-61]
 • توحیدیان، رجب تناقض گویی در شعر بیدل دهلوی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 10-30]

ج

 • جعفری، اکبر طنز کلامی در شعر فرانوی اکبر اکسیر [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 95-107]
 • جعفری، مرتضی بررسی روایت و تصویرگری در گرشاسبنامه [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 59-75]
 • جعفری پطرودی، سیداسماعیل نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • جعفرزاده، نیلوفر نقدی بر کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-41]
 • جعفری قورتانی، زهره شخصیت‏ پردازی در داستان کوتاه «گرگ» از هوشنگ گلشیری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 11-20]
 • جلالی، مریم «سطوح گفتار زنان در گرشاسب‌نامه بر مبنای تئوری سرل» [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 20-31]
 • جمشیدی، رضا ققنوس: شعر فارسی؛ کارکرد نمادین «ققنوس» در شعر «نیما» [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 63-73]
 • جهلت، محمد بررسی تأسی‌های بابافغانی از شگردهای تصویرساز شعر حافظ [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 9-22]

چ

 • چالاک، سارا تصویر مرگ در اندیشه صائب تبریزی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 47-61]
 • چرمگی عمرانی، مرتضی مولانا محمد ولی دشت بیاضی در گستره تاریخ ادبیات فارسی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 62-80]

ح

 • حاتمی، حافظ زاهد عالی مقام (صنعت تهکّم در شعر حافظ) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 91-101]
 • حاتم پور، زهرا بررسی یک نوع ضمیر متصل به فعل در زبان فارسی با توجه به مبحث اشتغال در نحو عربی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 113-123]
 • حاجی هادیان، منصوره نمود هنـری فعـل در غـزلهای خلیفه (10 هـ.ش.) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 99-114]
 • حدیدی قمبوانی، حسین واژه‌های فارسی در زبان عربی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 35-51]
 • حیدری، پروین بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 58-80]
 • حیدری، مریم تحلیل روانکاوانه از مرگِ «انسانِ کیهانی» در اساطیر [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 55-64]
 • حیدریان، اکبر نقدی بر کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-41]
 • حسینی آبباریکی، سید آرمان بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار ابوالقاسم لاهوتی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 58-80]
 • حسنی جلیلیان، عباس « تطبیق سبک شناسانه و بلاغی اقتفای پرتو در قصاید «پراو» و «دیار آشنا» از قصاید «دماوندیه» و «سپیدرود» ملک‌الشعرای‌ بهار» [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 66-84]
 • حسینی زاده مهرجردی، سعیده بررسی معماری استحکامات در سفرنامه ناصر خسرو [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 112-125]
 • حسینی معصوم، سید محمد بررسی نشانه شناسی ساختارگرای شعر «ارغوان» هوشنگ ابتهاج [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 21-31]
 • حسینی معصوم، سید محمد تحلیل هرمنوتیک داستان آمدن مهمان پیش یوسف (ع) در مثنوی مولوی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 9-21]
 • حقی، مریم تقابلهای دوگانه و کارکردهای معنایی آن در قصاید ناصر خسرو [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 76-93]
 • حقی، مریم تأثیر کتاب مقدس بر اشعار منوچهر آتشی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 41-58]
 • حمیدی تهرانی، آذر مقایسۀ شیوۀ پردازش شخصیت‏ در دو اثر «ملکوت» و «مسخ» [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • حنایی فریمایی، معصومه بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی) [دوره 7، شماره 4، 1398]

خ

 • خاتمی پور، حامد از خراسان تا همدان (برّرسی تأثیر احمد غزالی بر عین القضات همدانی) [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 93-108]
 • خادمی کولایی، مهدی داستان های منظوم نیما در ترازوی ریخت شناسی پراپ [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 71-90]
 • خانبابازاده، کیومرث بررسی نشانه- معناشناسی خوان هشتم اخوان ثالث [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 83-100]
 • خانمحمدی، محمدحسین غیر تو هر چه هست سراب و نمایش است (بازنمایی وجوه همسانی و ناهمسانی نظرگاه مولوی و ابن عربی در باب وحدت وجود) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 94-112]
 • خزانه دارلو، محمدعلی بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار سیاوش کسرایی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 57-75]
 • خزانه دارلو، محمد علی بررسی داستان «عجیب و غریب» در هزار و یک شب بر اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمپبل [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 27-40]
 • خسروی، حسین زن در آیینۀ رمان مقایسۀ نقش زنان در سه رمان فارسی چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته‌ی زویا پیرزاد؛ نگران نباش از مهسا محب‌علی و بی‌بی شهرزاد اثر شیوا ارسطویی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 59-84]
 • خسروی، سوگل جستاری بر مریثه در دیوان خاقانی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 76-90]
 • خلیفه شوشتری، محمد ابراهیم معناشناسی نظم در تقدیم مسندالیه برای تخصیص وتقویت کلام از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی ، سکاکی و ابن عاشور [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 11-26]
 • خلیلی جهانتیغ، مریم چند معنایی( ایهام) در غزل های فروغی بسطامی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 9-23]
 • خلیلی جهان تیغ، مریم ریخت شناسی داستان همسفر اثر‌هانس کریستین اندرسن [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • خوارزمی، حمیدرضا ارتباط مراعات‌النظیر و تداعی معانی و سیر تحوّل آنها [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 57-75]
 • خوش ضمیر، راضیه بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار سیاوش کسرایی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 57-75]

د

 • داوودی پناه، نسیم عناصر دیداری در شعر شاعران نا بینا [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • دهرامی، مهدی ترکیب‌سازی در شعر قیصر امین‌پور و نقش‌های هنری آن [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 53-62]

ذ

 • ذبیح نیا، آسیه بررسی وتحلیل عناصر ِ داستان ِ غنایی حُسن و دل سیبک نیشابوری [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 81-91]
 • ذبیح نیا، آسیه مآخذِ داستان ها و افسانه های جواهرالاسمارعماد بن محمدالثغری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 22-34]
 • ذبیح نیا، آسیه بررسی کاربرد اعداد یک تا پنج در افسانه های مکتوب ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 27-40]
 • ذبیح نیا عمران، آسیه بررسی معماری استحکامات در سفرنامه ناصر خسرو [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 112-125]
 • ذوالفقاری، اختر استعاره مفهومی و طرحواره‌های تصویری در اشعار ابن‌خفاجه [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 105-120]

ر

 • رادمرد، مصطفی نگاهی به ردیف رایی در غزلیّات سعدی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 59-72]
 • رجبی، مسلم بازتاب زیباشناختی مکتب باروک در شعرحافظ [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 76-84]
 • ریحانی، محمد تأثیر ادبیات سلطانی بر توصیفات معشوق در غزل سبک عراقی ( با تکیه بر غزل حافظ) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 42-56]
 • ریحانی، ندا تحلیل رساله‌ی «عقل سرخ » سهروردی براساس نقد کهن الگویی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]
 • رحیمی، ابوالقاسم غم غربت(نوستالژی) وطن در سروده‌های محمّدرضا شفیعی کدکنی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 45-61]
 • رحیمی، محسن مقایسه هفت وادی عطار و هفت مرحله سلوک در میترائیسم [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 103-111]
 • رحیمی، محسن تغییر گفتمان در ترجمه اشعار مولانا نمونه موردی: نغمه های بهشت (رفیق عبدالله) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 91-110]
 • رحمانیان، زینب بررسی تطبیقی رشد اخلاقی در قابوسنامه از دیدگاه کلبرگ [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 45-32]
 • رحیمیان پور، علی بررسی و تحلیل زیبایی شناسی کاربرد کنایه در شعر نسیم شمال [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-56]
 • رحیمی فرد، شهناز بررسی عناصر عامیانه در داستان نوش آفرین نامه [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • رسول زاده، حسین نگاهی آماری و تحلیلی به دلایل ایجاد و محورهای پارادوکس (متناقض نما) در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 79-102]
 • رشیدآبادی، زکیه صورخیال گل در آیینۀ غزلیّات صائب و با تأکید بر ادب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 23-36]
 • رضایی، نوشاد تأثیر لحن در انتقال پیام با تکیه بر شاهنامه [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-25]
 • رنجبر، ابراهیم تاثیر بلاغت کلام مولوی در تفضیل حقیقت بر عقل، در مثنوی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 37-51]
 • رنجبر، ابراهیم کاربست عنصر زمان در آفرینش داستان «گیله‌مرد» [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 27-42]
 • رنجبر، جواد تحلیل و بررسی«رنگ سیاه» در اشعار نیما و محمود درویش [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 64-77]
 • رنجبر، محمدعلی ریخت شناسی قصه های ایرانی با تمرکز بر نقش زن و قصه های آذربایجان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 47-63]
 • ریواز، رحیمه کاربرد ایهام درغزل های شوکت بخاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-45]
 • رویانی، وحید براعت استهلال در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 27-40]
 • روحانی، مسعود بررسی هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-44]
 • روحانی، مسعود ساختارشکنی و نامحدودسازی در اشعار حافظ [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 88-104]
 • روحانی، مسعود نگاهی زیباشناختی به ساختار آوایی شعر محمدرضا شفیعی کدکنی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 20-42]
 • روحانی، مسعود نگاهی به کارکردهای تکرار در شعر سهراب سپهری [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 78-90]
 • روشن، محمد مهدی دغدغه های اجتماعی شعر قیصر امین پور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 81-89]
 • روضاتیان، سیده مریم بررسی یک نوع ضمیر متصل به فعل در زبان فارسی با توجه به مبحث اشتغال در نحو عربی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 113-123]

ز

 • زارع برمی، مرتضی بررسی ترجمه سورآبادی بر اساس نظریه نظم جرجانی ( بررسی موردی جملات استفهامی) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 39-58]
 • زارع جیرهنده، سارا تصویرپردازی معشوق در لیلی و مجنون نظامی و جامی بر اساس تصویر مجازی و زبانی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 69-90]

س

 • سالاری اول، سمانه شگرد ایهام‌پردازی‌ در غزل سعدی بر اساس نظریه‌ی «رویکرد مرحله ای»ِ بوگراند [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 11-26]
 • ستّاری، الهه بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی) [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • سجادی، فرشته بازتاب جبر و اختیار در کلیله و دمنۀ بهرام‌شاهی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 46-57]
 • سید عصایی، فاطمه بیگم مقایسه ی وامق و عذرای ظهیر کرمانی با ازهر و مزهر حکیم نزاری قهستانی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 45-53]
 • سراج، سیدعلی بررسی و تحلیل زیبایی شناسی کاربرد کنایه در شعر نسیم شمال [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-56]
 • سرمدی، مجید تحلیل روایت شناختی قصه ی صدر جهان در مثنوی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 52-60]
 • سلیمی، علی سایه روشن تلخ و شیرینِ خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 64-79]
 • سلیمی، علی نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق از منظر ناسازواری‌های هنری [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 34-52]
 • سلیمی، علی بهزادکرمانشاهی و بازتاب رخدادهای سیاسی، اجتماعی در شعر او [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-71]
 • سلیمانی، صدیقه تحلیل ساختار روایی، نقد متن و بــــازخوانی داستان «پیرچنگی» براساس روایت شناسی بلاغی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 11-32]
 • سلیمانی، علی بررسی زمینه‌های دلتنگی( نوستالژی ) در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 85-99]
 • سلیمانی، مرتضی بررسی زمینه‌های دلتنگی( نوستالژی ) در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 85-99]
 • سلمانی نژادمهرآبادی، صغری واکاوی اشکال کهن‌الگوی ماندالا و نماد کمال در ناخودآگاه قومی طاهره صفارزاده [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 38-57]
 • سنچولی، اردشیر براعت استهلال در تاریخ جهانگشای جوینی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 27-40]

ش

 • شاکر، مینا بررسی وجوه اشتراک و افتراق حکایت‌های کوتاه پریشان با داستان‌های مینی‌مالیستی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 11-26]
 • شاملو، اکبر بررسی عناصر داستانی، در داستان "شیطان و دوشیزه پریم" اثر پائولو کوئیلیو [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 128-146]
 • شاملو، اکبر تحلیل استعاری- ساختاری غزلی ازبیدل دهلوی (برپایه معنی شناسی شناختی) [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 57-70]
 • شریفی، شهلا بررسی معانی پنهان در ورای لایه داستانی هفت خان رستم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 11-25]
 • شریفی صحی، محسن اقتباس ها و سرقات دیگران از انوری [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 41-48]
 • شفیعی نیا، فاطمه داستان های منظوم نیما در ترازوی ریخت شناسی پراپ [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 71-90]
 • شکرائی، محمد بررسی انتقادی کتاب بیان آقای دکتر سیروس شمیسا (ویراست چهارم) [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 91-102]

ص

 • صابری، طیبه مقایسۀ شیوۀ پردازش شخصیت‏ در دو اثر «ملکوت» و «مسخ» [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 87-102]
 • صادق، آمنه شگردهای طنزساز در اسرارنامه [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-58]
 • صادقی، اسماعیل بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • صادقی، اسماعیل سهم نوجوانان از مفاهیم تعلیمی- تربیتی مثنوی (براساس نقد داستان‌های بازنویسی شده جعفر ابراهیمی شاهد و احمد نفیسی از مثنوی برای نوجوانان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 62-75]
 • صادقی، زهرا ریخت شناسی داستان همسفر اثر‌هانس کریستین اندرسن [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 33-42]
 • صادقی، معصومه «سطوح گفتار زنان در گرشاسب‌نامه بر مبنای تئوری سرل» [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 20-31]
 • صارمی، محمود تحلیل استعاری- ساختاری غزلی ازبیدل دهلوی (برپایه معنی شناسی شناختی) [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 57-70]
 • صائبی خوشنویس، فخری حروف معانی مرکبه در نهج البلاغه [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 101-112]
 • صیدی، فرامین بهزادکرمانشاهی و بازتاب رخدادهای سیاسی، اجتماعی در شعر او [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 59-71]
 • صفی جهانشاهی، الهام آسیب‌شناسی کودکان کار در آثار هوشنگ مرادی کرمانی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 92-111]
 • صفری، جهانگیر سهم نوجوانان از مفاهیم تعلیمی- تربیتی مثنوی (براساس نقد داستان‌های بازنویسی شده جعفر ابراهیمی شاهد و احمد نفیسی از مثنوی برای نوجوانان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 62-75]
 • صفری، جهانگیر بررسی و تحلیل درون‌مایه و تصویر در داستان‌های کودکانه رولد دال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 28-43]
 • صلاحی، عسگر کاربست عنصر زمان در آفرینش داستان «گیله‌مرد» [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 27-42]
 • صلاحی، عسگر ردپایی از اگزیستانسیالیسم ادبی در داستان «انتری که لوطیش مرده بود» اثر صادق چوبک [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-78]
 • صمصامی، سمیرا بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و مضمون و محتوا در دیوان پروین اعتصامی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 73-90]

ط

 • طباطبایی، صالح ترجمۀ گزینش‎گرانۀ شعر: شروط و دربایست‎ها [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 52-65]

ظ

 • ظاهری عبده وند، ابراهیم نمادهای هویت ملی در داستان‌های کوتاه دفاع مقدس (مطالعۀ موردی: کتاب‌های یوسف 5 تا 7) [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • ظاهری عبدوند، ابراهیم بررسی کودک و دوران کودکی در حدیقه الحقیقه، مثنوی معنوی و بوستان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 26-47]
 • ظاهری عبدوند، ابراهیم بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]

ع

 • عالی عباس آباد، یوسف تحلیل ساختار روایی، نقد متن و بــــازخوانی داستان «پیرچنگی» براساس روایت شناسی بلاغی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 11-32]
 • عبادی نژاد، لیلا کاربرد ایهام درغزل های شوکت بخاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-45]
 • عباسی، نسرین استعاره مفهومی و طرحواره‌های تصویری در اشعار ابن‌خفاجه [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 105-120]
 • عبداللهی، محبوبه تمثیل روایی و انواع آن در ادب فارسی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 113-129]
 • عبدالهی، حسن اندیشه صعلوکانه در اشعار عبدالحمید الدیب از رهگذر شعر صعالیک جاهلی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 67-82]
 • عبداله زاده برزو، راحله تأثیر ادبیات سلطانی بر توصیفات معشوق در غزل سبک عراقی ( با تکیه بر غزل حافظ) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 42-56]
 • عرب یوسف آبادی، عبدالباسط بررسی اصول تصویرپردازی کلاسیسم در شعر ابراهیم ناجی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 73-90]
 • عرفانیان قونسولی، لیلا بررسی معانی پنهان در ورای لایه داستانی هفت خان رستم [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 11-25]
 • عرفانی بیضائی، محمدجواد سگسار و بزگوش در شعر حماسی و غیر حماسی،دگرگونی تصویر و کاربرد [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 26-37]
 • علامی، ذوالفقار عناصر دیداری در شعر شاعران نا بینا [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • علیمی، ماندانا صورخیال گل در آیینۀ غزلیّات صائب و با تأکید بر ادب عرفانی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 23-36]
 • علوی مقدم، مهیار بازتاب زیباشناختی مکتب باروک در شعرحافظ [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 76-84]
 • عنایتی قادیکلایی، محمد بررسی هنجارگریزی دستوری در شعر منوچهر آتشی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-44]

غ

 • غفوری، عاطفه ریخت شناسی قصه های ایرانی با تمرکز بر نقش زن و قصه های آذربایجان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 47-63]
 • غنی پور ملکشاه، احمد جستاری بر مریثه در دیوان خاقانی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 76-90]
 • غنی زاده، ابوالفضل نگاهی متفاوت به داستان «شیر و نخجیران» مثنوی از منظر نظریة «اقسام عقلانیت» [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • غنی زاده، ابوالفضل قبض و بسط "قیاس" در نظام استدلال مولوی (مطالعۀ موردی داستان «شیر و نخجیران») [(مقالات آماده انتشار)]

ف

 • فتاحی، سهیل مضمون‌سازی و تصویرآفرینی با اَعلام جغرافیایی در شعر هوشنگ ابتهاج (سایه) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 76-86]
 • فتاحی پور، مجید ترجمۀ گزینش‎گرانۀ شعر: شروط و دربایست‎ها [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 52-65]
 • فتحی، زهرا تحلیل بینامتنی رستاخیز نباتی در اساطیر ایران و مصر (مطالعه موردی: کیخسرو و حورس) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-22]
 • فرزاد، سیمین نقد تطبیقی دیدگاه فمینیستی سیمون دوبووار، ویرجینیا وولف و سیمین دانشور در آثار داستانی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 9-29]
 • فرهنگی، سهیلا کانون روایت در داستان حضرت ابراهیم (ع) بر اساس دیدگاه ژنت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-19]
 • فرهنگی، سهیلا تحلیل ساخت اندیشگانی در اشعار دفاع مقدّس پونه نیکوی و مجید سعدآبادی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 43-56]
 • فرهنگی، سهیلا طنز کلامی در شعر فرانوی اکبر اکسیر [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 95-107]
 • فروزنده، مسعود بررسی ایهام تناسب و کارکردهای آن در غزل های سلمان ساوجی [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 9-22]
 • فروغی راد، پیام بررسی مضامین دو مجموعه‌شعر کودکانه‌ محمود کیانوش با رویکرد مخاطب‌شناسی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 54-70]
 • فیضی، آمینه نگاهی به شعر کمال خجندی از چشم انداز علم بدیع [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 33-50]
 • فضلی درزی، بهاره پژوهشی دربارۀ دو اصطلاح طیار و باجگاه در شعر خاقانی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 101-112]

ق

 • قادری نجف آبادی، سلیمان شعرشناسی شناختی و استعارات بدنی: الگوهای فرهنگی تفکر و زبان در بوستان سعدی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 59-72]
 • قاسمی، محمود معناشناسی نظم در تقدیم مسندالیه برای تخصیص وتقویت کلام از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی ، سکاکی و ابن عاشور [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 11-26]
 • قائمی، فرزاد زیباشناسی تمثیل و تحلیل ساختاری ادبیات تمثیلی مولانا بر مبنای نظریة فلسفی صورتهای مثالی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 57-74]
 • قبادی، حسینعلی تحلیل بینامتنی رستاخیز نباتی در اساطیر ایران و مصر (مطالعه موردی: کیخسرو و حورس) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-22]
 • قربانپور، حسین بررسی ویژگی‌های نوشتار زنانه دردو رمان بامداد خمار و چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 71-94]
 • قربان زاده، منیژه نگاهی آماری و تحلیلی به دلایل ایجاد و محورهای پارادوکس (متناقض نما) در دیوان حافظ [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 79-102]
 • قنبری، اشرف تحلیل و بررسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در قصاید سنایی و بدر چاچی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 85-94]
 • قهرمانی، حجت اله قافیه در شعرمعاصر و نقش آن در هماهنگی شعر و انتقال مفاهیم [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 58-72]
 • قوام، ابوالقاسم نمود هنـری فعـل در غـزلهای خلیفه (10 هـ.ش.) [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 99-114]
 • قیومی زاده، فریبا بررسی کاربرد اعداد یک تا پنج در افسانه های مکتوب ایرانی [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 27-40]

ک

 • کاظمی، فاطمه بررسی ترجمه سورآبادی بر اساس نظریه نظم جرجانی ( بررسی موردی جملات استفهامی) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 39-58]
 • کاظم پور، زینب کانون روایت در داستان حضرت ابراهیم (ع) بر اساس دیدگاه ژنت [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 9-19]
 • کیانی، رضا نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق از منظر ناسازواری‌های هنری [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 34-52]
 • کرامتی مقدم، سیدعلی کند و کاوی در مقامه‏نویسی و مقامات حمیدی [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 78-91]
 • کرامتی مقدم، سیدعلی شاخص‎های سبکی «صد میدان» خواجه‎عبدالله انصارى [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 23-33]
 • کرامتی مقدم، سیدعلی پلی بر تصاویر بدیع، صنایع بدیعی و صور خیال در شعر خاقانی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 41-58]
 • کرمی، نوش آفرین بررسی و تحلیل زیبایی شناسی کاربرد کنایه در شعر نسیم شمال [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 43-56]
 • کریم زاده، علی فرهادنامه: روایتی دیگرگون از داستان شیرین و فرهاد [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 66-77]
 • کشاورز، شیرین تحلیل ساخت اندیشگانی در اشعار دفاع مقدّس پونه نیکوی و مجید سعدآبادی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 43-56]
 • کمالی، محمود نگاهی به ساقی نامه ، خمریات و دیتی رمب [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 30-41]
 • کیوانی، مژگان زن در آیینۀ رمان مقایسۀ نقش زنان در سه رمان فارسی چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته‌ی زویا پیرزاد؛ نگران نباش از مهسا محب‌علی و بی‌بی شهرزاد اثر شیوا ارسطویی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 59-84]
 • کوچکیان، طاهره کمان ماه؛ بازکاوی یکی از ابیات مثنوی مولوی « از قزح در پیش مه بستی کمر زآن همی رنجی ز انشق القمر» [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 9-23]

گ

 • گیتی فروز، علی محمد تحلیل و بررسی شگردهای بلاغی با اعلام جغرافیایی در قصاید سنایی و بدر چاچی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 85-94]
 • گرجی، مصطفی بررسی ماهیت و مفهوم «درد و رنج» در اشعار طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 11-25]
 • گرجی، مصطفی بررسی مفهوم انسان و انسان شناسی در داستان های مصطفی مستور بر مبنای ارتباطات چهارگانه [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 11-24]
 • گرجی، مصطفی کمان ماه؛ بازکاوی یکی از ابیات مثنوی مولوی « از قزح در پیش مه بستی کمر زآن همی رنجی ز انشق القمر» [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 9-23]
 • گلی، احمد نقش تصویر در تاویل متن [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 31-46]

ل

 • لاوژه، طاهر مطالعه سجع در آثار عرفانی و ادبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 120-134]

م

 • مازه پوا، یلنا بررسی تطبیقی مفهوم«دل» براساس نظریة استعارة مفهومی در تعابیر مصطلح فارسی و اوکراینی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 90-101]
 • مبارک، وحید خرابات مغان؛ میکده و آتشکده ی زردشتی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 102-112]
 • مبارک، وحید شاهنامه وداستانک بررسی تطبیقی داستان‌های «بهرام و لنبک آبکش» و «که و مه» از شاهنامه با قالب داستانک یا «مینی‌مال» [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 121-134]
 • مبارک، وحید تحلیل نماد زنِ جادو در شاهنامه بر مبنای روانشناسی یونگ [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 100-114]
 • مبارک، وحید هنر بیانی تکرار و تاکید در شاهنامۀ فردوسی [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • مجد، امید نگاهی به سبک شعری ، شعرای آذربایجانی عهد قاجاریه با اتکا به تذکرة بهجت الشعرا [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 43-56]
 • مجد، امید معرفی حیدر یغما شاعر معاصر نیشابوری و شرح ظرائف شعری او [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 23-36]
 • مجد، امید شگرد ایهام‌پردازی‌ در غزل سعدی بر اساس نظریه‌ی «رویکرد مرحله ای»ِ بوگراند [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 11-26]
 • مجیدی، حسن بررسی اصول و معیارهای ترجمه از زبان عامیانه (مورد کاوی زبان عامیانه عربی) [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • مجوزی، رمضان سبک شناسی زبان موسیقایی شعر قاآنی شیرازی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]
 • مجوزی، محمد سبک شناسی زبان موسیقایی شعر قاآنی شیرازی [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 115-130]
 • محرابی کالی، منیره بررسی معنی‌شناختی فعل «رفتن» در غزلیات حافظ [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 104-119]
 • محرمی، رامین بررسی مضامین دو مجموعه‌شعر کودکانه‌ محمود کیانوش با رویکرد مخاطب‌شناسی [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 54-70]
 • محسنی، مرتضی جستاری بر مریثه در دیوان خاقانی [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 76-90]
 • محسنی، مرتضی داستان های منظوم نیما در ترازوی ریخت شناسی پراپ [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 71-90]
 • محسنی، مرتضی تصویرپردازی معشوق در لیلی و مجنون نظامی و جامی بر اساس تصویر مجازی و زبانی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 69-90]
 • محسنی، مرتضی نقش کنایه در ارتباط‌های غیرکلامی تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 11-28]
 • محمدی، احمد بررسی عناصر داستانی، در داستان "شیطان و دوشیزه پریم" اثر پائولو کوئیلیو [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 128-146]
 • محمدی، احمد بررسی صوری و محتوائی دیوان لامعی گرگانی [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 51-68]
 • محمدی بدر، نرگس بررسی تطبیقی عنصر فضا در منظومه های "لیلی و مجنون" نظامی گنجوی و مکتبی شیرازی [دوره 1، شماره 3، 1392، صفحه 11-25]
 • محمدی ده چشمه، حمزه بررسی تحول ساختاری قید در فارسی باستان، فارسی میانه و فارسی دری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 115-130]
 • محمدی دهنوی، محمد ققنوس: شعر فارسی؛ کارکرد نمادین «ققنوس» در شعر «نیما» [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 63-73]
 • مرادی، ایوب تصویر مرگ در اندیشه صائب تبریزی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 47-61]
 • مرادی، ایوب سایه روشن تلخ و شیرینِ خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 64-79]
 • مرادی، ایوب تغییر گفتمان در ترجمه اشعار مولانا نمونه موردی: نغمه های بهشت (رفیق عبدالله) [دوره 5، شماره 3، 1396، صفحه 91-110]
 • مرادی، محمد هادی بررسی ترجمه سورآبادی بر اساس نظریه نظم جرجانی ( بررسی موردی جملات استفهامی) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 39-58]
 • مرادی، مریم بررسی عناصر داستانی، در داستان "شیطان و دوشیزه پریم" اثر پائولو کوئیلیو [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 128-146]
 • مرادی، هوشنگ بررسی و تحلیل بلاغی تلمیحات شاهنامه ایِ محمد سلمانی [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 20-36]
 • مرتضایی، سید جواد نقدی بر کتاب مشّاطۀ بکر سخن (گزارش هشت قصیده از دیوان خاقانی شروانی) به کوشش دکتر احمد غنی‌پور ملکشاه [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 29-41]
 • مرتضوی، جمال الدین بررسی کودک و دوران کودکی در حدیقه الحقیقه، مثنوی معنوی و بوستان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 26-47]
 • میردار رضایی، مصطفی اثبات استعاره‌های دوسویه بر اساس فرضیه‌ی منطق فازی (مطالعه‌ی موردی: تصویر ابر در شعر منوچهری) [(مقالات آماده انتشار)]
 • میرزائی، طاهره بررسی ماهیت و مفهوم «درد و رنج» در اشعار طاهره صفارزاده [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 11-25]
 • میرصادقی، سید رضی بررسی جایگاه و انواع تشبیه از لحاظ ساختار و شکل و مضمون و محتوا در دیوان پروین اعتصامی [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 73-90]
 • مریمی، الهام اندیشه صعلوکانه در اشعار عبدالحمید الدیب از رهگذر شعر صعالیک جاهلی [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 67-82]
 • مسعودی فرد، جلیل موانع و مراحل سلوک در منطق‌الطیر عطار [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 48-63]
 • مسعودی فرد، جلیل تحلیل رساله‌ی «عقل سرخ » سهروردی براساس نقد کهن الگویی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 41-54]
 • مشتاق مهر، رحمان نگاهی به شعر کمال خجندی از چشم انداز علم بدیع [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 33-50]
 • مشهدی، محمدامیر کاربرد ایهام درغزل های شوکت بخاری [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 27-45]
 • مظفری، سولماز کفش های مکاشفه و رویکرد نوستالژیک [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 91-109]
 • مقداری، صدیقه سادات آشنایی زدایی و برجسته سازی زبانی در غزلیات مولانا شمس الدین محمد وحشی بافقی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 26-36]
 • مقداری، صدیقه سادات تحلیل تطبیقی رنگ درکتاب های داستانی نوشته شده و ترجمه شده به فارسی برای کودکان بر اساس الگوی پینتر (2008) [دوره 4، شماره 4، 1395، صفحه 25-38]
 • ملاابراهیمی، عزت بررسی دلالت های معنایی قصیده «البکاء بین یدی زرقاء الیمامة» أمَل دُنقُل بر پایه نقد سبک‌شناسانه [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 91-106]
 • مهدوی، ملیحه بررسی زبانی و دستوری پیشوندها و پسوندها در تاریخ بیهقی [دوره 6، شماره 2، 1397، صفحه 47-65]
 • مهدوی دامغانی، محمود قرآن وعلوم بلاغی؛باتأکیدبرارزش های بلاغی حدائق السحررشیدالدین وطواط [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 11-19]
 • مهری، سعید سیر تکوین غدیریه‌سرایی در شعر فارسی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 112-131]
 • مهرآور، قاسم نگاهی به باستانگرایی در شعر شاملو [دوره 6، شماره 3، 1397، صفحه 47-66]
 • مومن، محسن جلوه های ادبی و هنری در ریاض العارفین [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 72-87]

ن

 • نادری، اسماعیل دغدغه های اجتماعی شعر قیصر امین پور [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 81-89]
 • ناصح، محمد مهدی بلاغت سخن مولانا و آفاق معرفت انسانی [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 9-19]
 • ناصری مشهدی، نصرت نگاهی تازه به بحث وجه فعل در زبان فارسی [دوره 7، شماره 4، 1398]
 • نبی زاده اردبیلی، ندا کاربست عنصر زمان در آفرینش داستان «گیله‌مرد» [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 27-42]
 • نبی زاده اردبیلی، ندا ردپایی از اگزیستانسیالیسم ادبی در داستان «انتری که لوطیش مرده بود» اثر صادق چوبک [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 65-78]
 • نجاتی، داود تحلیل و بررسی«رنگ سیاه» در اشعار نیما و محمود درویش [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 64-77]
 • نجفی، فاطمه نقد روانشناسی باورهای خرافی در دیوان فرخی سیستانی و منوچهری دامغانی [دوره 1، شماره 2، 1392، صفحه 37-46]
 • نجفی بهزادی، سجاد سهم نوجوانان از مفاهیم تعلیمی- تربیتی مثنوی (براساس نقد داستان‌های بازنویسی شده جعفر ابراهیمی شاهد و احمد نفیسی از مثنوی برای نوجوانان) [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 62-75]
 • نجفی بهزادی، سجاد بررسی و تحلیل درون‌مایه و تصویر در داستان‌های کودکانه رولد دال [دوره 5، شماره 2، 1396، صفحه 28-43]
 • نظری تریزی، امین کاربست سبک جریان سیال ذهن در رمان "وتکلمت الحیاة" (و زندگی به سخن درآمد) [(مقالات آماده انتشار)]
 • نعمتی، فاروق سایه روشن تلخ و شیرینِ خاطرات گذشته در اشعار شهریار و سید قطب [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 64-79]
 • نعمتی، فاروق نگاهی تطبیقی به شعر معاصر ایران و عراق از منظر ناسازواری‌های هنری [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 34-52]
 • نوری، مظفر شاهنامه وداستانک بررسی تطبیقی داستان‌های «بهرام و لنبک آبکش» و «که و مه» از شاهنامه با قالب داستانک یا «مینی‌مال» [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 121-134]
 • نوروزی، یعقوب قافیه در شعرمعاصر و نقش آن در هماهنگی شعر و انتقال مفاهیم [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 58-72]
 • نوروزی، یعقوب بحثی در ترجمه شعر و دشواری انتقال ایماژهای شاعرانه و موسیقی شعر [دوره 5، شماره 4، 1396، صفحه 107-122]

و

ه

 • هاشمی، سید احمد علی بلاغت واژگانی تناظر در ادبیات حقوقی فرانسه و ایران [دوره 4، شماره 2، 1395، صفحه 87-98]
 • همتی، حجت الله کارکرد های عناصر روایی در جنگ هفت گردان شاهنامه [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 74-86]
 • همتی، حجت الله غیر تو هر چه هست سراب و نمایش است (بازنمایی وجوه همسانی و ناهمسانی نظرگاه مولوی و ابن عربی در باب وحدت وجود) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 94-112]

ی

 • یاوری، محمد تأثیر لحن در انتقال پیام با تکیه بر شاهنامه [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 9-25]
 • یاوری، محمد سیمای بایزید بسطامی در کشف المحجوب [دوره 4، شماره 3، 1395، صفحه 131-145]
 • یوسفی، هادی « تطبیق سبک شناسانه و بلاغی اقتفای پرتو در قصاید «پراو» و «دیار آشنا» از قصاید «دماوندیه» و «سپیدرود» ملک‌الشعرای‌ بهار» [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 66-84]